Bachelorprojekt (Dannelse og forandring af bestemt fast ejendom)

2020/2021

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger videre på viden opnået på uddannelsens 1.-5. semester.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Efter afslutning af kursus- og projektmodul skal den studerende

 • Have viden om metode og principper ved skelfastlæggelse, inkl. brug af ældre måleoplysninger.
 • Have viden om metoder og principper ved matrikulær måling.
 • Have viden om de forskellige matrikulære sagstyper og det hertil hørende lovgrundlag.
 • Have viden om den nødvendige matrikulære dokumentation, inkl. overblik over de myndigheder/parter der skal inddrages ved sagsudarbejdelsen.
 • Have viden om den it-teknologi der benyttes ved sagsudarbejdelse og tilvejebringelsen af digitale ajourføringsdata
 • Have viden kvalitetskontrol ved matrikulær sagsudarbejdelse.
 • Have viden om særlige landinspektøropgaver, herunder eksempelvis ejerlejlighedsopdeling, skelforretning mv.
 • Have viden om baggrunden for og opbygningen af det danske matrikelsystem.
 • Have viden om de danske ejendomsrelaterede datasamlinger, samt kunne anvende disse data ved forskelligartede rådgivningsfunktioner/ opgaveløsninger
 • Have viden om de metoder og datagrundlag, der er nødvendig for at vedligeholde matriklen.
 • Have viden om metoder og principper i forbindelse med skelfastlæggelse
 • Have viden om offentlig- og privatretlige forhold ved matrikulære ændringer.
 • Have viden om det juridiske lovgrundlag for gennemførelse af matrikulære ændringer
 • Have viden om landbrugslovens bestemmelser.
 • Have viden om dokumentation ved køb/salg af fast ejendom, herunder adkomstdokumenter og panthaverafklaring.
 • Have viden om plan- og arealanvendelseslovgivningen i forhold til matrikulære ændringer.
 • Have viden om det ansvarsforhold der påhviler den praktiserende landinspektør ved gennemførelse af matrikulære forandringer, herunder vilkårene for drift af en landinspektørforretning.

Færdigheder

Efter afslutning af kursus- og projektmodul skal den studerende

 • Kunne udfærdige den nødvendige matrikulære dokumentation
 • Kunne gennemføre høring hos relevante myndigheder i forbindelse med matrikulære forandringer
 • Kunne foretage en vurdering af udviklingsmulighederne for en given fast ejendom i f.t. areal- og reguleringslovgivningen
 • Kunne anvende de ejendomsrelaterede datasamlinger
 • Kunne gennemføre en skelfastlæggelse inkl. matrikulær måling og skelkonstatering
 • Kunne foretage en vurdering af hvilken sagstyper der skal benyttes ved forskellige matrikulære forandringer
 • Kunne vurdere omfanget af den nødvendige dokumentation i forbindelse med en matrikulær ændring
 • Kunne udarbejde den nødvendige dokumentation ved en matrikulær sagsudarbejdelse
 • Kunne udarbejde den nødvendige dokumentation ved køb/salg af fast ejendom

Kompetencer

Efter afslutning af kursus- og projektmodul skal den studerende

 • Kunne rådgive i forbindelse med omlægning af jorder mellem fast ejendom
 • Kunne rådgive om mulighederne for benyttelse af en given fast ejendom
 • Kunne varetage gennemførelse af matrikulære ændringer, inkl. skelfastlæggelse
 • Kunne benytte forskellige ejendomsrelaterede datasamling i forskelligartede rådgivningsopgaver

Undervisningsform

Forelæsninger samt projektarbejde i grupper a 4 studerende med vejledning.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnBachelorprojekt (Dannelse og forandring af bestemt fast ejendom)
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS20
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelBSc Project (Formation and Change of Specific Real Property)
ModulkodePGLLANB16601
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS20
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg, Campus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Planlægning og Landinspektøruddannelsen
InstitutInstitut for Planlægning
FakultetDet Tekniske Fakultet for IT og Design