Databearbejdning og vurdering

2020/2021

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger videre på viden opnået på uddannelsens 1.-4. semester.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Efter afslutning af kursusmodulet skal den studerende

  • Have viden om den teori, der muliggør opmåling og afsætning ved hjælp af GNSS.
  • Have viden om den teori, der ligger til grund for fotogrammetrisk opmåling.
  • Have viden om den teori, der muliggør at afsætning kan foretages med en forud defineret tolerance.
  • Have viden om den teori, der benyttes i forbindelse med lineær algebra.
  • Have viden om den teori, der ligger til grund for udjævning efter mindste kvadraters princip.

Færdigheder

Efter afslutning af kursusmodulet skal den studerende

  • Kunne udarbejde eget software, der kan foretage udjævning efter mindste kvadraters princip.
  • Kunne kombinere udjævning af forskellige observationstyper til komplekse udjævningsproblemer.

Kompetencer

Efter afslutning af kursusmodulet skal den studerende

  • Kunne kombinere viden om instrumenter med teoretisk viden om databearbejdning til at udlede opmålingsmetoder, der giver optimale resultater i forhold til tidsforbrug, nøjagtighed og pålidelighed.

Undervisningsform

Forelæsninger og opgaver.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnDatabearbejdning og vurdering
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelData Processing and Assessment
ModulkodePGLLANB16502
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg, Campus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Planlægning og Landinspektøruddannelsen
InstitutInstitut for Planlægning
FakultetDet Tekniske Fakultet for IT og Design