Kortlægning og afsætning

2020/2021

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger videre på viden opnået på uddannelsens 1.-4. semester.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Efter afslutning af kursus- og projektmodulet skal den studerende

 • Have viden om teori og anvendelse (praksis, metoder og software) inden for området kortlægning og afsætning.
 • Have viden om instrumenter, udstyr, praksis, metoder og software til opmåling/afsætning med GNSS.
 • Have viden om udstyr, praksis, metoder og software til opmåling/afsætning i forbindelse med anvendelse af GNSS kombineret med terrestriske opmålingsmetoder.
 • Have viden om teori og anvendelse af GNSS kombineret med terrestriske opmålingsmetoder.
 • Have viden om instrumenter, udstyr, praksis, metoder og software til fotogrammetrisk opmåling inden for områderne tekniske kort, ortofoto og højdemodeller.
 • Have viden om teori og anvendelse af fotogrammetri til kortlægning inden for områderne tekniske kort, ortofoto og højdemodeller.
 • Have viden om teori og anvendelse af metoder i forbindelse med kortkonstruktion.
 • Have viden om praksis, metoder og software i forbindelse med kortkonstruktion
 • Have viden om den teori, der benyttes i forbindelse med lineær algebra..
 • Have viden om software og muligheder i forbindelse med udjævning efter mindste kvadraters princip.
 • Have viden om teori og anvendelse af mindste kvadraters princip ved udjævning.

Færdigheder

Efter afslutning af kursus- og projektmodulet skal den studerende

 • Kunne foretage nødvendige beregninger og vurdere resultatet i forbindelse med kontrol af kortprodukter
 • Kunne begrunde og diskutere valg af løsninger i forbindelse med kortlægning og afsætning.
 • Kunne foretage de aktuelle målinger i forbindelse med kortlægning og afsætning.
 • Kunne foretage de nødvendige beregninger for de aktuelle målinger.
 • Kunne vurdere resultater fra forskellige beregninger i forbindelse med kortlægning og afsætning.
 • Kunne vurdere og diskutere de resultater de aktuelle målinger og afsætninger har resulteret i. Herunder opnået nøjagtighed, pålidelighed og fuldstændighed sammenholdt med tidsforbrug.
 • Kunne vurdere og diskutere kommercielle kortprodukter i forhold til hinanden og i forhold til egne kortprodukter.

Kompetencer

Efter afslutning af kursus- og projektmodulet skal den studerende

 • Kunne kombinere forskellige opmålingsmetoder til en for opmålingsterrænet velegnet sammensat metode.
 • Kunne vurdere kvalitet af den sammensatte metode ud fra de enkelte metoders teori.

Undervisningsform

Forelæsninger og øvelser  samt projektarbejde i grupper a 2-3 studerende med vejledning.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnKortlægning og afsætning
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS20
Tilladte hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelMapping and Construction Surveying
ModulkodePGLLANB16501
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS20
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg, Campus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Planlægning og Landinspektøruddannelsen
InstitutInstitut for Planlægning
FakultetDet Tekniske Fakultet for IT og Design