Landmåling og kortkonstruktion

2020/2021

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger videre på viden opnået på uddannelsens 1.-3. semester.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Studerende der har gennemført kursusmodulet: 

 • skal have viden om Danmarks plane fundamentalnet,
 • skal have viden om totalstationens opbygning,
 • skal have viden om: principperne bag vinkelmåling og elektrooptisk distancemåling,
 • skal have viden om netmåling og -beregning,
 • skal have viden om Danmarks fundamentale højdenet,
 • skal have viden om nivellerinstrumentets opbygning,
 • skal have viden om udførelse og beregning af geometrisk og trigonometrisk nivellement,
 • skal have viden om dataindsamling og databearbejdning i forbindelse med polær måling, ortogonal måling, bueskæring og fremskæring
 • skal have viden om beregning af lineær konform transformation,
 • skal have viden om den fejlteori der knytter sig til ovennævnte instrumenter og opmålingsmetoder,
 • skal have viden om de metoder og teknikker der knytter sig til automatiseret kortproduktion
 • og digitale kortprodukter, herunder 3D-modeller,
 • skal have viden om anvendelse og udveksling af digitale kortprodukter,
 • skal have viden om integreret anvendelse af forskellige typer georelaterede data

Færdigheder

Studerende der har gennemført kursusmodulet: 

 • skal kunne anvende programmeringsværktøj i forbindelse med kvalitetsvurdering af data indsamlet ved landmåling,
 • skal kunne anvende landmålings-software med henblik på beregning af koordinater og højder,
 • skal kunne anvende CAD-software med henblik på fremstilling og præsentation af tekniske kort og simple 3D-modeller

Undervisningsform

Forelæsninger med øvelser og opgaver.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnLandmåling og kortkonstruktion
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelSurveying and Mapping
ModulkodePGLLANB16403
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg, Campus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Planlægning og Landinspektøruddannelsen
InstitutInstitut for Planlægning
FakultetDet Tekniske Fakultet for IT og Design