Det åbne lands planlægning og forvaltning

2020/2021

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger videre på viden opnået på uddannelsens 1.-3. semester.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Studerende der gennemfører kursus- og projektmodulet skal have viden om:

 • de faktorer der betinger og driver det danske kulturlandskabs udvikling og regulering af arealanvendelsen i dette.
 • arealreguleringslovgivningen, sektorlovgivningen og sammenhængen med den sammenfattende fysiske planlægning i det åbne land.
 • landbrugets udvikling og naturforvaltning, som udfordring og baggrund for den kommunale planlægning.
 • myndighedsskabte geodata til brug for planlægning og regulering.
 • geografisk modellering af det åbne land, både tematisk og i et helhedsorienteret perspektiv.

Færdigheder

Studerende der gennemfører kursus- og projektmodulet:

 • skal kunne anvende metoder for behandling af relevante temaer for planlægningens – og arealforvaltningens indhold på kommunalt niveau, med henblik på at forstå de planlægningsmæssige udfordringer i det åbne land.
 • skal kunne anvende informationsteknologiske værktøjer (GIS) og planlægnings- og landskabsrelaterede datasamlinger (ejendomsdata, natur- og kulturgeografiske data samt historiske kort og digitale 3D-landskabsdata) ved udarbejdelsen af rumlige modeller for et nærmere afgrænset område, eks. et sogn.
 • skal kunne identificere og analysere en konkret planlægningsmæssig problemstilling for et lokalt landskab og indtænke denne i en kommunes planlægning.
 • skal kunne udarbejde en enkeltsagsbehandling om byggeri i landzonen efter reguleringslovningen, og forestå rådgivning af ejere om sagsudarbejdelse.

Kompetencer

Studerende der gennemfører kursus- og projektmodulet

 • skal besidde indgående kendskab til planlægningens - og arealforvaltningens problemstillinger og rammebetingelser i det åbne land/landdistrikterne.
 • skal kunne kombinere teoretisk viden om plan- og reguleringssystemet med metoder til analyser af landskabet, med det formål at udarbejde en helhedsorienteret plan for et lokalt landskab.
 • skal kunne anvende relevante metoder og analyser til brug for behandling og bearbejdning af problemstillinger i det lokale landskab i forhold til landskabsudvikling og plantiltag samt enkeltprojekters regulering og offentlig støtte (landdistriktsudvikling).
 • skal selvstændigt kunne kombinere relevante fagfelter i forbindelse med landskabsanalyse, og landskabets og landbrugets tematisering i den kommunale planlægning.

Undervisningsform

Forelæsninger og problemorienteret projektarbejde i grupper med vejledning.

Forelæsninger i videnskabsteori.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnDet åbne lands planlægning og forvaltning
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelRural Planning and Management
ModulkodePGLLANB16401
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg, Campus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Planlægning og Landinspektøruddannelsen
InstitutInstitut for Planlægning
FakultetDet Tekniske Fakultet for IT og Design