Byernes planlægning og arealforvaltning

2020/2021

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger videre på viden opnået på uddannelsens 1. og 2. semester.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Studerende der har gennemført projektmodulet: 

 • skal have viden om byudviklingens rammebetingelser og udfordringer
 • skal have kendskab til relevante teorier og metoder indenfor byplanlægning
 • skal have viden om og forståelse for den spatiale planlægningsvilkår, organisering, funktion og indhold på̊ nationalt, regionalt og især kommunalt og lokalt niveau
 • skal have viden om planlægning og forvaltning af arealer i byudvikling, herunder særligt kommunale reguleringsinstrumenter og konkrete planlægningsmæssige virkemidler
 • skal kunne forstå̊ og reflektere over sammenhænge mellem byudvikling, planlægning og bæredygtighed (økonomisk, socialt/kulturelt, miljømæssigt)
 • skal kunne forstå̊ den spatiale planlægning som både en politisk og strategisk proces og en teknisk og administrativ proces

Færdigheder

Studerende der har gennemført projektmodulet: 

 • skal kunne identificere og analysere en konkret byudviklingsudfordring, som viderebearbejdes til en konkret planlægningsmæssig problemstilling på kommunalt og lokalt niveau.
 • skal kunne analysere fysiske, funktionelle, økonomiske, sociokulturelle og/eller miljømæssige forhold med relevans for projektets udfordring/problemstilling. Skal kunne afdække de interesser der knytter sig hertil.
 • skal kunne analysere og vurdere forskellige planinstrumenters muligheder og begrænsninger ift. den valgte problemstilling, herunder med særlig hensyntagen til konsekvenser for sammenhænge og bæredygtighed.
 • skal kunne anvende relevante informationsteknologiske værktøjer og planlægningsrelaterede datasamlinger i projektets analyser og i formidling af projektarbejdets resultater, herunder visualisering af planlægningsarbejdet.
 • skal kunne udvikle konkrete forslag til reviderede, nye eller supplerende strategier og planer, på relevant niveau(er), til løsning af den identificerede problemstilling. Der skal i den forbindelse udarbejdes to produkter – en arealorienteret udviklingsplan på by- eller bydelsniveau samt en lokalplan.

Kompetencer

Studerende der har gennemført projektmodulet: 

 • skal kunne strukturere og håndtere den komplekse sammensætning af konkrete byudviklings- og planlægningsudfordringer i studie- og projektarbejdet.
 • skal kunne kombinere og sammensætte anvendelsen af relevante teorier, metoder og analyser, så disse danner en syntese frem mod udarbejdelsen af konkrete strategier og planer.
 • skal selvstændigt kunne indgå i tværfaglige planlægningsopgaver og – samarbejde på byniveau.

Undervisningsform

Problemorienteret projektarbejde i grupper.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnByernes planlægning og arealforvaltning
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Tilladte hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelUrban Planning and Land Management
ModulkodePGLLANB16301
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg, Campus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Planlægning og Landinspektøruddannelsen
InstitutInstitut for Planlægning
FakultetDet Tekniske Fakultet for IT og Design