Juridisk og geografisk analyse af områder

2020/2021

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Studerende der har gennemført kursusmodulet: 

  • skal have grundlæggende forståelse af fast ejendom som både en fysisk, økonomisk og juridisk enhed
  • skal have grundlæggende kendskab til den retlige regulering af fast ejendom og dennes betydning for udvikling af den enkelte faste ejendom, herunder viden om centrale dele af den lovgivning, der regulerer ny og eksisterende bebyggelse
  • skal have kendskab til forhold og faktorer, der kan have betydning for et områdes eller en ejendoms fremtidige udvikling, herunder by- og infrastrukturelle, funktionelle, visuelle, kulturhistoriske, og topografiske og juridiske bindinger og muligheder, samt til metoder, der kan anvendes til at afdække disse forhold og faktorer
  • skal have viden om forskellige befolkningsgruppers behov og præferencer i forhold til boligen og de fysiske omgivelser
  • skal have kendskab til sammenhænge mellem fysisk form og menneskelig adfærd, og til disse sammenhænges betydning for byens rum
  • skal have viden om grundlæggende principper for og metoder til udformning af ny bebyggelse

Færdigheder

Studerende der har gennemført kursusmodulet: 

  • skal kunne beskrive og anvende teorier og metoder til stedsanalyse på bydels-, område- og ejendomsniveau
  • skal kunne beskrive og anvende teorier og metoder til udformning af ny bebyggelse

Kompetencer

Studerende der har gennemført kursusmodulet: 

  • skal kunne identificere og analysere de væsentlige bindinger og muligheder vedrørende udvikling af et givet byområde eller en ejendom
  • skal kunne diskutere og vurdere forskellige planprincippers relevans, aktualitet mv. i forhold til et mindre byområde eller en ejendom

Undervisningsform

Forelæsninger, øvelser og workshops

Eksamen

Prøver

Prøvens navnJuridisk og geografisk analyse af områder
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelLegal and Geographic Area Analysis
ModulkodePGLLANB16202
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg, Campus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Planlægning og Landinspektøruddannelsen
InstitutInstitut for Planlægning
FakultetDet Tekniske Fakultet for IT og Design