Geografisk information – steder, data og modeller

2020/2021

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Studerende der har gennemført projektmodulet: 

Læringsmål

Viden

 • Skal have viden om indsamling og brug af geografisk information – herunder indsigt i det danske geodataområdes opgaver og datasamlinger
 • Skal have kendskab til teorier, metoder og teknikker, der anvendes til modellering af virkelighe­den i forbindelse med dataindsamling, brug og formidling af geografisk information
 • Skal have kendskab til teknologiske og samfundsmæssige problemstillinger i et omfang, så relevante kontekstuelle perspektiver kan udpeges
 • Skal have viden om arbejdsprocesserne i et længerevarende problembaseret projektarbejde.

Færdigheder

 • Skal kunne definere de i projektrapporten anvendte tekniske og videnskabelige begreber
 • Skal kunne beskrive de anvendte tekniske og videnskabelige modeller, teorier eller metoder til analyse af den valgte problemstilling
 • Skal kunne analysere egen læreproces under inddragelse af relevante analysemetoder
 • Skal kunne planlægge og lede et længerevarende gruppesamarbejde og samarbejde med vejleder
 • Skal kunne strukturere og formidle resultatet af projektarbejdet og projektets arbejdsresultater og arbejdsprocesser; skriftligt, grafisk og mundtligt

Kompetencer

 • Skal kunne arbejde problemorienteret med indsamling og bearbejdning af stedrelateret information med henblik på anvendelse i en defineret analyse- eller formidlingssammenhæng
 • Skal kunne tage ansvar for egen læreproces under et længerevarende projektforløb samt generalisere og perspektivere de erhvervede erfaringer  

Undervisningsform

Problemorienteret projektarbejde i grupper med vejledning.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnGeografisk information – steder, data og modeller
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelGeographic Information – Places, Data and Models
ModulkodePGLLANB16102
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg, Campus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Planlægning og Landinspektøruddannelsen
InstitutInstitut for Planlægning
FakultetDet Tekniske Fakultet for IT og Design