Landinspektørens faglighed og erhvervsfunktioner

2020/2021

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Studerende der har gennemført projektmodulet:

 • skal have kendskab til enkelte grundlæggende begreber indenfor landinspektørfagligheden
 • Skal have viden om den faglige profil, som uddannelsen sigter imod
 • Skal have viden om arbejdsprocesserne i et problembaseret projektarbejde 
 • Skal have kendskab til grundprincipperne i videnskabeligt arbejde – herunder videnskabelig redelighed

Færdigheder

Studerende der har gennemført projektmodulet:

 • Skal kunne demonstrere indsigt i alsidigheden i landinspektørens erhvervsfunktioner
 • Skal kunne sætte landinspektørens erhvervsfunktioner ind i en historisk og /eller samfundsmæssig kontekst
 • skal kunne analysere egen læreproces
 • skal kunne organisere et korterevarende gruppearbejde og samarbejde med vejleder
 • skal kunne formidle resultatet af et problembaseret projektarbejde samt projektets arbejdsresultater og arbejdsprocesser; skriftligt, grafisk og mundtligt.

Kompetencer

Studerende der har gennemført projektmodulet:

 • Skal kunne identificere sig selv i den valgte faglighed
 • Skal kunne tage ansvar for egen læreproces under et korterevarende projektforløb

Undervisningsform

Problemorienteret projektarbejde i grupper med vejledning.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnLandinspektørens faglighed og erhvervsfunktioner
Prøveform
Aktiv deltagelse/løbende evaluering
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelProfession and Practice of the Chartered Surveyor
ModulkodePGLLANB16101
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg, Campus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Planlægning og Landinspektøruddannelsen
InstitutInstitut for Planlægning
FakultetDet Tekniske Fakultet for IT og Design