Terapirettet krop og stemme

2020/2021

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet er et kursusmodul, der omfatter basal træning i og bevidsthed om anvendelse af krop og stemme i musikterapeutisk behandling.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå grundlæggende viden om

 • lytteperspektiver som erkendelse og terapeutisk redskab
 • sammenhængen mellem stemmeudtryk, kropsoplevelser og psykisk tilstand
 • stemme-assessment
 • terapeutiske metoder, hvor krop og stemme anvendes til at fremme såvel fysisk som psykisk udvikling
 • stemmens anvendelse i musikterapi

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i

 • at støtte integration mellem krop, stemme og psyke
 • lytteperspektiver som afsæt for arbejdet med krop og stemme samt opbygning af relationer
 • at bruge egne kropslige og stemmemæssige ressourcer og erfaringsbaserede udviklingspotentialer i forhold til personligt udtryk og terapeutisk forholdemåde
 • at reflektere over hvordan krop og stemme kan anvendes til at fremme terapeutiske processer

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til

 • at være bevidst om sammenhængen mellem krop og stemme samt den psykiske tilstand
 • at inddrage lytteperspektiver i relationer og udviklingsprocesser
 • at reflektere over brug af egne kropslige og stemmemæssige ressourcer og udviklingspotentialer i forhold til en fremtidig rolle som musikterapeut

Eksamen

Prøver

Prøvens navnTerapirettet krop og stemme
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en skriftlig opgave, hvor den studerende udfærdiger en rapport med
beskrivelser af og refleksioner over egne kropslige og stemmemæssige erfaringer fra kurset med inddragelse af relevante psykologiske teorier.
Opgaven bedømmes af eksaminator. Opgaver som bedømmes til ikke bestået, bedømmes tillige af en censor.

Rapporten må mindst være på mindst 5 sider og må højst være på 8 sider
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

For uddybende information om eftervidereuddannelsesudbudet se studiets hjemmeside:
https://www.aau.dk/uddannelser/efteruddannelse/heltid-paa-deltid/professionsrettet-musikanvendelse/

Fakta om modulet

Engelsk titelClinical Body and Voice Work
ModulkodeMTPPROM20167
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
Heltid på Deltids udbud
Enkeltfag fra bacheloruddannelsen i Musikterapi, 5. semester
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Kunst, Sundhed og Teknologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske Fakultet