Læreterapi: Gruppeterapi 2

2020/2021

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet er et kursusmodul, der omfatter basal praktisk-terapeutisk træning i gruppeterapi som læreterapi. 

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå grundlæggende viden om

 • gruppemusikterapi
 • gruppeprocesser
 • betydningen af kontakt med egne følelser
 • betydningen af følelsesmæssig kontakt med andre

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå grundlæggende viden om færdigheder i

 • at indgå i et gruppeprocesorienteret fag med autentisk materiale inden for læreterapiens rammer
 • at formulere et begyndende kendskab til egne ressourcer og udviklingspotentialer i relation til egne følelsesmæssige processer
 • at formulere et begyndende kendskab til egne relationsmønstre knyttet til erfaringer i den gruppeterapeutiske proces
 • udtrykke sig musikalsk i en gruppeterapeutisk ramme

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå grundlæggende viden om kompetencer til

 • at formulere sig om egen lærings- og udviklingsproces i gruppemusikterapien inden for læreterapiens gældende rammer
 • at formulere sig om gruppens dynamik og udvikling i gruppemusikterapien
 • at reflektere over forholdet mellem individ og gruppe

Eksamen

Prøver

Prøvens navnLæreterapi: Gruppeterapi 2
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en skriftlig opgave, hvor den studerende udfærdiger en rapport over sit gruppemusikterapiforløb. I rapporten skal den studerende beskrive og reflektere over sit læreterapeutiske udviklingsforløb i gruppemusikterapien, herunder reflektere over temaet egne følelser i forhold til gruppens dynamik og udvikling.

Opgaven bedømmes af eksaminator. Opgaver som bedømmes til ikke bestået, bedømmes tillige af en censor.

Rapporten skal være på mindst 5 sider og må højst være på 8 sider.

Prøven kan afløses ved tilfredsstillende aktiv deltagelse i kursusundervisningen,
hvilket indebærer min. 80 % tilstedeværelse samt løsning af samtlige opgaver, som stilles i løbet af kurset.
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

For uddybende information om eftervidereuddannelsesudbudet se studiets hjemmeside:
https://www.aau.dk/uddannelser/efteruddannelse/heltid-paa-deltid/professionsrettet-musikanvendelse/

Fakta om modulet

Engelsk titelTraining Therapy: Group Therapy 2
ModulkodeMTPPROM20166
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
Heltid på Deltids udbud
Enkeltfag fra bacheloruddannelsen i Musikterapi, 2. semester
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Kunst, Sundhed og Teknologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske Fakultet