Musikpsykologi

2020/2021

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet er et projektmodul, og i tilknytning til modulet afholdes kursus i centrale teorier om musik som psykologisk, socialt og kulturelt fænomen og de dertil knyttede videnskabelige begreber i videnskabshistorisk belysning, samt centrale teorier om musiks funktioner i forhold til krop og bevidsthed

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå grundlæggende viden om

 • musik som lyd, sprog og interaktion
 • musiks funktioner i forhold til krop, hjerne og bevidsthed
 • aspekter af musik som psykologisk, socialt og kulturelt fænomen
 • musikpsykologiske og videnskabsteoretiske problemstillinger i forhold til forståelsen af musik og dens funktion
 • musikanvendelse og musikforståelse i klinisk musikterapi
 • udvalgte musikterapeutiske retninger og deres historie

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå grundlæggende viden om færdigheder i

 • at identificere og formulere et specifikt, fagrelateret problem i forhold til grundlæggende musikpsykologi, begrunde og diskutere metodevalg, søge og anvende relevant litteratur samt indsamle og analysere data, samt diskutere resultater i forhold til den valgte problemstilling
 • at redegøre for og diskutere grundlæggende aspekter af musik som psykologisk, socialt og kulturelt fænomen
 • at redegøre for og diskutere grundlæggende aspekter af musiks funktioner i forhold til krop og bevidsthed

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå grundlæggende viden om kompetencer til

 • at analysere og designe et problembaseret projektforløb, samt indgå i fagligt samarbejde om at løse et fagrelateret problem
 • at diskutere grundlæggende problemstillinger i forhold til anvendt musikpsykologi

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMusikpsykologi
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Kombineret skriftlig og mundtlig prøve.

Prøven tager udgangspunkt i en af én eller flere studerende udarbejdet projektrapport.

Sidetal: Projektrapporten må højst være på 15 sider pr. studerende, højst 20 sider ved
individuelt udarbejdede rapporter.

Normeret prøvetid ved gruppeeksamen er 20 min. pr. studerende plus 10 min. pr. gruppe. Ved individuel eksamen er prøvetiden i alt 30 minutter
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

For uddybende information om eftervidereuddannelsesudbudet se studiets hjemmeside:
https://www.aau.dk/uddannelser/efteruddannelse/heltid-paa-deltid/professionsrettet-musikanvendelse/

Fakta om modulet

Engelsk titelMusic Psychology
ModulkodeMTPPROM20165
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
Heltid på Deltids udbud
Enkeltfag fra bacheloruddannelsen i Musikterapi, 1. semester
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Kunst, Sundhed og Teknologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske Fakultet