Problembaseret læring

2020/2021

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet er et kursusmodul, og i tilknytning til modulet afholdes kursus med en introduktion til problembaseret læring i forhold til teoretiske, musikalske og terapeutiske læringsmål.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå grundlæggende viden om: 

  • problembaseret læring og porteføljearbejde
  • problemformulering og metodevalg
  • anvendelse af vejledning samt stadier i projektarbejde
  • akademisk skriftlig fremstilling og informationssøgning

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå grundlæggende færdigheder i:

  • at identificere og formulere et problem inden for det humanistiske område
  • begrunde metodevalg i forhold til en problemformulering
  • informationssøgning
  • systematisk dokumentation af egen læring i porteføljearbejde i forhold til teoretiske, musikalske og terapeutiske læringsmål

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå grundlæggende kompetencer til

  • at diskutere metodevalg i forhold til problemformulering
  • at opstille læringsmål ud fra en problembaseret indfaldsvinkel til teoretisk, musikalsk og terapeutisk læring

Eksamen

Prøver

Prøvens navnProblembaseret læring
Prøveform
Mundtlig
Prøven foregår som en samtale mellem den studerende, eksaminator og censor med
udgangspunkt i et af eksaminator stillet spørgsmål/opgave vedrørende en problemformulering.

Normeret prøvetid: 20 min

Prøven kan afløses ved tilfredsstillende aktiv deltagelse i kursusundervisningen, hvilket indebærer min. 80 % tilstedeværelse samt løsning af samtlige opgaver, som stilles i løbet af kurset.
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

For uddybende information om eftervidereuddannelsesudbudet se studiets hjemmeside:
https://www.aau.dk/uddannelser/efteruddannelse/heltid-paa-deltid/professionsrettet-musikanvendelse/

Fakta om modulet

Engelsk titelProblem Based Learning
ModulkodeMTPPROM20164
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
Heltid på Deltids udbud
Enkeltfag fra bacheloruddannelsen i Musikterapi, 1. semester
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Kunst, Sundhed og Teknologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske Fakultet