Musik og identitet

2020/2021

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet er et kursusmodul, der er tilrettelagt som en kombination af teoretiske oplæg, diskussion og praktiske øvelser med musikpsykologisk fokus på musikkens rolle i identitetsdannelsen og livshistorien. Kursusundervisningen er baseret på en musikalsk selvbiografi forfattet af den studerende.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå grundlæggende viden om 

 • udvalgte psykologiske teorier om identitetsdannelse
 • udvalgte teorier om musikpræferencer, præferencedannelse og lyttetypologier
 • musiks rolle i hverdagen såvel som i højdepunktsoplevelser
 • musikkens rolle i identitetsdannelsen, som beskrevet i international forskning
 • musikterapeutiske metoder og teorier, der tematiserer forholdet mellem musik og identitet, i individuel såvel som i gruppemusikterapi

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i

 • at mestre videnskabelige metoder og redskaber inden for området musik og identitet
 • at kunne reflektere over musikkens betydning i egen livshistorie og formidle analysen i en musikalsk selvbiografi udformet i starten af kursusmodulet
 • at kunne reflektere over faktorer og dynamikker i sin egen musikterapeutiske identitet
 • at anvende identitetsorienterede indfaldsvinkler til individuel musikterapi og gruppemusikterapi

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til

 • selvstændigt at formidle indsigt i og refleksioner over musikkens rolle i egen livshistorie
 • at kunne inddrage identitets- og livshistorieaspekter i tilrettelæggelsen af musikterapeutisk praksis

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMusik og identitet
Prøveform
Skriftlig og mundtlig
Prøven tager udgangspunkt i en af den studerende udarbejdet musikalsk selvbiografi på max. 12 sider, jf. modulets målbeskrivelse, og har form af en samtale mellem den studerende og eksaminator umiddelbart efter afslutningen af kursusforløbet.
Normeret prøvetid: 20 min.

Prøven kan afløses ved tilfredsstillende aktiv deltagelse i kursusundervisningen,
hvilket indebærer min. 80 % tilstedeværelse samt en tilfredsstillende udarbejdet musikalsk selvbiografi.
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

For uddybende information om eftervidereuddannelsesudbudet se studiets hjemmeside:
https://www.aau.dk/uddannelser/efteruddannelse/heltid-paa-deltid/professionsrettet-musikanvendelse/

Fakta om modulet

Engelsk titelMusic and Identity
ModulkodeMTPPROM20162
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
Heltid på Deltids udbud
Enkeltfag fra bacheloruddannelsen i Musikterapi, 3. eller 5. semester
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Kunst, Sundhed og Teknologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske Fakultet