DADIU Game Production

2020/2021

Prerequisite/Recommended prerequisite for participation in the module

Bachelor i datalogi eller software eller tilsvarende

Content, progress and pedagogy of the module

At den studerende opnår viden og færdigheder i analyse, design og implementering af et computerspil i samarbejde med en tværfaglig udviklingsgruppe

Learning objectives

Knowledge

Den studerende skal efter gennemført projektmodul kunne:

 • benytte korrekt fagterminologi
 • dokumentere kendskab til og overblik over centrale teknikker i arbejdet med at udvikle realistiske computerspil, herunder:
  • programmering af spil i en ”game engine”
  • matematiske modeller for og programmering af computergrafik
  • udviklings-”pipeline”

Skills

Den studerende skal efter gennemført projektmodul kunne:

 • analysere, designe, programmere og afprøve et computerspil
 • ræsonnere om og med de berørte begreber og teknikker
 • begrunde og vælge relevante løsningsmodeller, udviklings-værktøjer og -omgivelser ud fra kendskab til de muligheder og begrænsninger, som er givet af fagområdets teori og metoder

Competences

Den studerende skal efter gennemført projektmodul kunne:

 • afgrænse og gennemføre løsning af den del af et realistisk computerspil ved brug af relevante teknikker og værktøjer
 • analysere og vurdere løsningsprocessen og den fremkomne løsning

Type of instruction

Projektarbejde, der gennemføres i DADIU regi, hvor der laves en samlet udvikling af et færdigt computerspil i en tværfaglig udviklingsgruppe. Projektarbejdet skal munde ud i et færdigt spil.

Exam

Exams

Name of examDADIU Game Production
Type of exam
Oral exam based on a project
Mundtlig prøve på baggrund af det materiale DADIU teamet skal aflevere i forbindelse med DADIU forløbet
ECTS30
Permitted aids
With certain aids:
Se semesterbeskrivelse
AssessmentPassed/Not Passed
Type of gradingInternal examination
Criteria of assessmentThe criteria of assessment are stated in the Examination Policies and Procedures

Facts about the module

Danish titleDADIU Spilproduktion
Module codeMSNMEDM3174
Module typeProject
Duration1 semester
SemesterAutumn
ECTS30
Language of instructionEnglish
Location of the lectureOther location
Responsible for the module

Organisation

Study BoardStudy Board of Media Technology, Study Board of Computer Science
DepartmentDepartment of Architecture, Design and Media Technology
FacultyTechnical Faculty of IT and Design