Fysisk interfacedesign

2020/2021

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet sigter mod at introducere den studerende til grundlæggende principper i elektronik, og hvorledes forskellige sensorer kan interfaces til mikroprocessorer med henblik på at designe nye typer af interaktion og interfaces mellem menneske og maskine.

Læringsmål

Viden

Studerende, som gennemfører modulet, vil opnå:

 • Forståelse af grundlæggende kredsløbsteori og regler, herunder modstand, spænding, strømstyrke, Ohm’s lov og Kirchoff’s love
 • Viden om grundlæggende analoge (f.eks. potentiometre, kraftfølsomme modstande) og digitale (f.eks. trykknap, touch interface) sensing teknologier
 • Forståelse af hvorledes en micro controller kan bruges til at måle/udsende analoge/digitale inputs/outputs ved brug af sensorer og output devices (f.eks. displays, LEDer, vibratorer)
 • Forståelse af, at visse funktionaliteter kan implementeres både i hardware og i software, og evne til at diskutere fordele og ulemper herved
 • Identificere praktiske krav i elektriske kredsløb, såsom DC filtrering go kredsløbsbeskyttelse
 • Beskrive grundlæggende forstærkningskredsløb (OpAmps) og filtreringskredsløb (f.eks. RC og RL kredsløb)
 • Forklare grundlæggende koncepter såsom sampling i kontekst af realtids brug af signaler

Færdigheder

Studerende, som gennemfører modulet, vil være i stand til at:

 • Designe et fysisk interfacet, udvikle en prototype, og demonstrere dets brug
 • Opstille lineært system af ligninger for sammenhænge mellem spænding, strømstyrke og modstand i et elektrisk kredsløb, og løse dette system i forhold til ukendte spændinger, strømme eller modstande
 • Anvende et værktøj til simulering af elektriske kredsløb
 • Tegne og fortolke et elektrisk kredsløbsdiagram
 • Programmere en micro controller til at læse input fra sensorkredsløb og producere output til en bruger (f.eks. vibration, lys, tekst)
 • Undersøge og verificere simple elektrisk kredsløb ved brug af f.eks. multimeter, og teste om et kredsløb har den ønskede funktionalitet
 • Anvende grundlæggende interfacedesignprincipper til at realisere et fysisk interface til man-maskineinteraktion

Kompetencer

Studerende som gennemfører modulet vil være i stand til at:

 • Designe, implementere og evaluere et fysisk interface
 • Dokumentere et fysisk interface design ved brug af korrekte teknisk og teoretiske termer

Undervisningsform

Se oversigt over undervisningsformer under §17.

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

 • For at kvalificere sig til eksamen, skal den studerende have:
  - afleveret obligatoriske opgaver rettidigt
  - færdiggjort obligatoriske studieaktiviteter rettidigt

Prøver

Prøvens navnFysisk interfacedesign
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Med visse hjælpemidler:
Se semesterbeskrivelse
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelPhysical Interface Design
ModulkodeMSNMEDB4194
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Medieteknologi
InstitutInstitut for Arkitektur og Medieteknologi
FakultetDet Tekniske Fakultet for IT og Design