Valgmodul i IKT og læring: Pædagogisk og faglig styrkelse af lærerarbejdet med it-læringsplatforme

2020/2021

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Alle valgmoduler kan følges som enkeltfag.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med valgmodulet ”Pædagogisk og faglig styrkelse af lærerarbejdet med it-læringsplatforme” er, at de studerende tilegner sig indsigt i og erfaringer med:

 • Hvordan it-læringsplatforme kan indgå i styrkelsen af lærerarbejdet –pædagogisk og fagligt
 • Hvordan undervisningsforløb og ibrugtagningsprocesser af læringsplatforme kan designes og ledes

Modulet udforsker, hvordan læringsplatforme understøtter og påvirker lærerarbejdet i et skole/virksomheds/institutionsperspektiv inden for alle uddannelsesformer.  Endvidere udvikles og afprøves brugerinddragende metoder til at udvikle virksomme indsatser, der belyser og adresserer de problemer og muligheder, der opleves i praksis.

Der er fokus på didaktiske, teknologiske og organisatoriske aspekter af arbejdet med læringsplatforme.

Læringsmål

Viden

Målet for den studerendes tilegnelse af viden inden for valgmodulet ikt og læring: Pædagogisk og faglig styrkelse af lærerarbejdet med it-læringsplatforme er, at den studerende efter deltagelse i modulet skal kunne:

 • tilegne sig viden om og forståelse af teori og metoder inden for feltet ikt og læring: Pædagogisk og faglig styrkelse af lærerarbejdet med it-læringsplatforme og praksis knyttet hertil
 • identificere, forholde sig til og reflektere over valgmodulets specifikke videnskabelige grundlag inden for feltet ikt og læring.

Færdigheder

Målet for den studerendes udvikling af færdigheder indenfor ikt og læring: Pædagogisk og faglig styrkelse af lærerarbejdet med it-læringsplatforme er, at den studerende skal kunne:

 • anvende videnskabelige metoder og redskaber inden for ikt og læring: Pædagogisk og faglig styrkelse af lærerarbejdet med it-læringsplatforme med udgangspunkt i valgmodulets specifikke tema, herunder:
  • Pædagogisk og faglig styrkelse af lærerarbejdet med it-læringsplatforme, herunder at analysere og vurdere relaterede problemstillinger omkring digitalisering og it-didaktik
  • At designe og lede ibrugtagningsprocesser af læringsplatforme
 • vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger inden for valgmodulets specifikke tema
 • formidle og diskutere faglige problemstillinger og løsningsmodeller, der knytter sig til valgmodulets specifikke tema.

Kompetencer

Målet for den studerendes dannelse af kompetencer indenfor ikt og læring: Pædagogisk og faglig styrkelse af lærerarbejdet med it-læringsplatforme er, at den studerede skal kunne:

 • Beherske teknikker og metoder til selvstændigt at igangsætte design- og ibrugtagningsprocesser inden for valgmodulets specifikke tema
 • Deltage aktivt i kollaborative ikt-baserede processer

Undervisningsform

Se under § 17 i studieordningen.

Omfang og forventet arbejdsindsats

ECTS-point: 5 = 5 x 27,5 = 137,5 timers studenterbelastning i alt

Eksamen

Prøver

Prøvens navnValgmodul i IKT og læring: Pædagogisk og faglig styrkelse af lærerarbejdet med it-læringsplatforme
Prøveform
Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Prøven bestås ved tilfredsstillende, aktiv deltagelse i undervisningen inden for valgmodulets temaramme (den enkelte studerendes aktive deltagelse). Krav om tilfredsstillende, aktiv deltagelse, herunder krav om tilstedeværelse og afløsningsopgaver, aftales på forhånd mellem studienævnet og en af studienævnet udpeget fagansvarlig. Der gives skriftlig feedback til deltagerne.

Ved manglende tilfredsstillende, aktiv deltagelse i undervisningen bruger den studerende et eksamensforsøg. Den studerende har mulighed for at gå til reeksamination. Reeksamen består i udarbejdelse af en mindre skriftlig fremstilling og eventuelt produkt(er) inden for et emne, der omfatter den i studieåret udbudte undervisning i relation til valgmodulet i ikt og læring: Pædagogisk og faglig styrkelse af lærerarbejdet med it-læringsplatforme. Redegørelsen må være på højst 6 sider pr. studerende, ved grupper dog højst 30 sider i alt og ved en individuelt udarbejdet fremstilling højst 7 sider.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelElective in ICT and Learning: Pedagogical and Professional Improvement of Teaching with IT Learning Platforms
ModulkodeMILVM20206
ModultypeKursus
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedAnden placering
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Masteruddannelsen i IKT og Læring
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske Fakultet