Valgmodul i IKT og læring: Innovative tilrettelæggelsesprocesser

2020/2021

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Alle valgmoduler kan følges som selvstændige aktiviteter som enkeltmodulstuderende.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Valgmodulet beskæftiger sig med innovative tilrettelæggelsesprocesser inden for ikt og læring.

Valgmodulet giver den studerende mulighed for at fordybe sig i teori og metoder inden for valgmodulets temaramme.

Der fokuseres på hovedspørgsmål om hvad, under hvilke omstændigheder og med hvilke midler det er muligt at identificere/analysere/designe/kvalificere/facilitere inden for valgmodulets temaramme.

Læringsmål

Viden

Målet for den studerendes tilegnelse af viden inden for innovative tilrettelæggelsesprocesser i ikt og læring er, at den studerende efter deltagelse i modulet skal kunne:

  • tilegne sig viden om og forståelse af teori og metoder inden for innovative tilrettelæggelsesprocesser i ikt og læring og praksis knyttet hertil
  • identificere, forholde sig til og reflektere over valgmodulets specifikke videnskabelige grundlag inden for feltet ikt og læring.

Færdigheder

Målet for den studerendes udvikling af færdigheder inden for innovative tilrettelæggelsesprocesser i ikt og læring er, at den studerende skal kunne:

  • anvende videnskabelige metoder og redskaber med udgangspunkt i valgmodulets specifikke tema, herunder analysere og vurdere relaterede
  • problemstillinger vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger inden for valgmodulets specifikke tema
  • formidle og diskutere faglige problemstillinger og løsningsmodeller, der knytter sig til valgmodulets specifikke tema.

Kompetencer

Målet for den studerendes dannelse af kompetencer inden for innovative tilrettelæggelsesprocesser i ikt og læring er, at den studerede skal kunne:

  • selvstændigt igangsætte, gennemføre, styre og udvikle opgaver inden for innovative tilrettelæggelsesprocesser i ikt og læring, herunder at skabe sig erfaring med teknikker og metoder inden for valgmodulets specifikke tema.
  • deltage aktivt i kollaborative ikt-baserede processer.

Undervisningsform

Se under § 17 i studieordningen.

Omfang og forventet arbejdsindsats

ECTS-point: 5 = 5 x 27,5 = 137,5 timers studenterbelastning i alt

Eksamen

Prøver

Prøvens navnValgmodul i IKT og læring: Innovative tilrettelæggelsesprocesser
Prøveform
Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Prøven bestås ved tilfredsstillende, aktiv deltagelse i undervisningen inden for valgmodulets temaramme (den enkelte studerendes aktive deltagelse). Krav om tilfredsstillende, aktiv deltagelse, herunder krav om tilstedeværelse og afløsningsopgaver, aftales på forhånd mellem studienævnet og en af studienævnet udpeget fagansvarlig. Der gives skriftlig feedback til deltagerne.

Ved manglende tilfredsstillende, aktiv deltagelse i undervisningen bruger den studerende et eksamensforsøg. Den studerende har mulighed for at gå til reeksamination (3 forsøg i alt). Prøven består i udarbejdelse af en mindre skriftlig fremstilling og eventuelt produkt(er) inden for et emne, der omfatter den i studieåret udbudte undervisning i relation til innovative tilrettelæggelsesprocesser i ikt og læring. Redegørelsen må være på højst 6 sider pr. studerende, ved grupper dog højst 30 sider i alt og ved en individuelt udarbejdet fremstilling højst 7 sider.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Der udbydes nye valgmoduler hvert semester.

Udbud og valgmodulbeskrivelser opdateres løbende på uddannelsens hjemmeside

Fakta om modulet

Engelsk titelElective in ICT and Learning: Innovative Planning Processes
ModulkodeMILVM20203
ModultypeKursus
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedAnden placering
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Masteruddannelsen i IKT og Læring
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske Fakultet