Statistik og studiedesign

2020/2021

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Akademiker/forsker og underviser

  • Redegøre for udvalgte statistiske analyser
  • Beskrive udvalgte studiedesign
  • Redegøre for kontrol af bias i studiedesign
  • Forklare forskel på parametrisk og non-parametrisk analyse
  • Redegøre for power i statistiske tests

Færdigheder

Akademiker/forsker og underviser

  • Anvende programmer til statistisk analyse
  • Udføre udvalgte statistiske analyser
  • Udføre powerberegninger

Kompetencer

Akademiker/forsker og underviser

  • Foretage begrundede valg i forhold til statistiske metoder i dataanalyse

Undervisningsform

Problembaseret undervisning med udgangspunkt i cases

Eksamen

Prøver

Prøvens navnStatistik og studiedesign
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Hvis du er indskrevet på et semester, bedes du orientere dig i Moodle og evt. kontakte semesterkoordinator ved faglige spørgsmål eller studiesekretær ved administrative spørgsmål.

Øvrige henvendelser kan rettes til studienævnssekretær Helene Nørgaard.

Fakta om modulet

Engelsk titelStatistics and Study Design
ModulkodeMEDMN20B6_3
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Medicin
InstitutKlinisk Institut
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet