Ernæring og fordøjelsessystemet I

2020/2021

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Medicinsk ekspert/lægefaglig 

 • Redegøre for anatomi, histologi, fysiologi og embryologi af fordøjelseskanalen og accessoriske kirtler
 • Beskrive tyggemusklernes anatomi og fysiologi
 • Beskrive bugvæggen og bughindens anatomi
 • Beskrive mekanismerne for dannelse og sekretion af spyt, mavesyre, galde og pancreassekret
 • Benævne farmaka med indvirkning på kvalme, diarré og obstipation
 • Beskrive mekanismerne for appetitregulationen
 • Beskrive årsager til dysfagi
 • Beskrive ulcussygdommes patogenese
 • Redegøre for farmaka mod syrerelaterede sygdomme
 • Redegøre for de metaboliske processer involveret i nedbrydning, optag, omsætning og lagring af næringsstoffer
 • Redegøre for syntesen af kolesterol
 • Redegøre for farmakologisk behandling af hyperkolesterolæmi
 • Angive disponerende faktorer for udvikling af galdesten
 • Redegøre for erytrocytters livscyklus
 • Redegøre for nedbrydning af hæmoglobin
 • Redegøre for glykolysen, Krebs’ cyklus og oxidativ fosforylering
 • Redegøre for reguleringen af blodsukkerkoncentrationen
 • Redegøre for udvikling af de almindeligste anæmier

Færdigheder

Medicinsk ekspert/lægefaglig

 • Demonstrere forståelse for forholdet mellem ernæring, kroppens behov og metaboliske processer
 • Identificere fordøjelsessystemets forskellige vævstyper i mikroskopiske præparater
 • Vurdere en laboratorieudskrift med angivelse af de mest almindelige blodprøvesvar relevante for diagnose af anæmier
 • Foretage basale undersøgelser af mundhulen og abdomen på en figurant og en hospitalspatient
 • Foretage vurdering af patient med anæmi

Kommunikator

 • Gennemføre et struktureret interview med en patient om symptomer fra det gastrointestinale system
 • Kommunikere med en patient i undersøgelsessituationen

Professionel

 • Fremlægge resultat af anamnese og undersøgelse for kollega

Undervisningsform

Problembaseret undervisning med udgangspunkt i cases

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

 • En forudsætning for deltagelse i eksamen er godkendte modulopgaver, kliniske øvelser samt kliniske ophold (læs mere om de obligatoriske elementer i semesterbeskrivelsen)

Prøver

Prøvens navnErnæring og fordøjelsessystemet I
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Hvis du er indskrevet på et semester, bedes du orientere dig i Moodle og evt. kontakte semesterkoordinator ved faglige spørgsmål eller studiesekretær ved administrative spørgsmål.

Øvrige henvendelser kan rettes til studienævnssekretær Helene Nørgaard.

Fakta om modulet

Engelsk titelNutrition and Digestive System I
ModulkodeMEDMN20B2_1
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Medicin
InstitutKlinisk Institut
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet