Almen medicin og folkesundhed

2020/2021

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Bestået 1., 2., 3., og 4. semester.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

  • kende til den praktiserende læge som primær, personlig, kontinuerlig og koordinerende fagperson for den enkelte patient og dennes familie og som lægelig samarbejdspartner med det øvrige social- og sundhedsvæsen i lokalsamfundet
  • genkende de problemer af fysisk, psykisk og social art, som befolkningen søger den praktiserende læge for, og bringe de sygdomme, som behandles på sygehusene, i et folkesundhedmæssigt perspektiv
  • beskrive læge-patientforholdets betydning for effekten af den praktiserende læges arbejde.

Færdigheder

  • analysere og vurdere den uvisiterede patients symptomer
  • demonstrere færdigheder i kommunikation og klinisk samtale, klinisk undersøgelse, kliniske beslutninger, klinisk behandling og omsorg
  • anvende almenmedicinsk tankegang og metode.

Kompetencer

  • integrere tidligere indlært viden med henblik på at kunne håndtere mødet med den uvisiterede patient i almen praksis og dermed være i stand til at virke i kliniske basisuddannelsesstillinger samt i en efterfølgende introduktionsstilling/uddannelsesstilling i almen medicin
  • inddrage patienten i beslutningsprocessen og handle ud fra patientens hele livssituation og forudsætninger
  • bruge konsultationsprocessen som et kommunikativt redskab.

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

  • Godkendt klinisk ophold.

Prøver

Prøvens navnAlmen medicin og folkesundhed
Prøveform
Mundtlig
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Hvis du overvejer at søge ind på uddannelsen, bedes du kontakte den decentrale studievejledning

Hvis du allerede er indskrevet på et semester, bedes du orientere dig i Moodle og evt. kontakte semesterkoordinator ved faglige spørgsmål eller studiesekretær ved administrative spørgsmål.

Øvrige henvendelser kan rettes til studienævnssekretær Helene Nørgaard.

Fakta om modulet

Engelsk titelGeneral Medicine and Public Health
ModulkodeMEDMN14K6_3
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Medicin
InstitutKlinisk Institut
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet