Psykiatri

2020/2021

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Bestået modul 1.1, 1.2, 2.1 og 2.2.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

 • kende til årsagsforhold, epidemiologi og tidlige tegn ved psykisk sygdom, herunder tidligt debuterende psykoser
 • kende til komorbiditet ved psykiske sygdomme hos børn og voksne, herunder betydningen af somatisk komorbiditet
 • kende til sexologiske konsekvenser af psykisk sygdom og psykiatriske behandlingstiltag samt symptombilleder i forbindelse med seksuelle overgreb og traumer
 • redegøre for bestemmelser i psykiatriloven vedrørende tvangsforanstaltninger, herunder indlæggelse på lukket afdeling, tvangsindlæggelse og -tilbageholdelse, bæltefiksering og tvangsbehandling.

Færdigheder

 • udfærdige en journal med fyldestgørende psykiatrisk/børne-ungdomspsykiatrisk anamnese
 • beherske elementerne i den kliniske vurdering af den psykiatriske patient under hensyntagen til forekomst af psykopatologi
 • redegøre for tilstande, hvor akut psykiatrisk behandling, herunder akut indlæggelse, er indiceret
 • udarbejde en undersøgelsesplan
 • foretage differentialdiagnostiske overvejelser og stille diagnoseforslag
 • redegøre for behandlingen ved psykiatriske tilstande hos børn, unge og voksne, herunder
  • redegøre for de psykofarmakologiske hovedgruppers virkningsmekanismer og bivirkninger
  • sammenfatte en patients sygehistorie og fremlægge denne på konference
  • kommunikere tiltag og behandling til patienten og pårørende.

Kompetencer

 • genkende og beskrive psykopatologi, kunne fremsætte relevante diagnostiske hypoteser og være bekendt med farmakologisk og psykoterapeutisk behandling ved psykiske sygdomme hos børn, unge og voksne.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnPsykiatri
Prøveform
Skriftlig
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Hvis du overvejer at søge ind på uddannelsen, bedes du kontakte den decentrale studievejledning

Hvis du allerede er indskrevet på et semester, bedes du orientere dig i Moodle og evt. kontakte semesterkoordinator ved faglige spørgsmål eller studiesekretær ved administrative spørgsmål.

Øvrige henvendelser kan rettes til studienævnssekretær Helene Nørgaard.

Fakta om modulet

Engelsk titelPsychiatry
ModulkodeMEDMN14K4_2
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Medicin
InstitutKlinisk Institut
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet