Kirurgi I

2020/2021

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Deltagelse i forrige semesters eksamen og godkendt klinisk ophold

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet skal bestås før deltagelse i moduler på 3. og 4. semester

Læringsmål

Viden

 • demonstrere en grundlæggende indsigt i, hvordan almindelige og vigtige kirurgiske sygdomme præsenterer sig, diagnosticeres og behandles i samarbejde med parakliniske fag
 • vurdere differentialdiagnoser på et indledende niveau baseret på fortolkning af anamnese samt objektive og parakliniske undersøgelser
 • redegøre for hyppige og vigtige komplikationer, deres forebyggelse og behandling
 • beskrive tiltag til optimering af succesraten ved vanskelige forhold.

Færdigheder

 • udføre kirurgisk journaloptagelse med anamnese og objektiv undersøgelse ved almindelige kirurgiske tilstande med nogen rutine
 • lægge en relevant præliminær undersøgelses- og behandlingsplan
 • skrive en henvisning til billeddiagnostisk undersøgelse
 • forstå samarbejdet med de parakliniske fag
 • kommunikere de praktiske aspekter af parakliniske undersøgelser til patienten
 • identificere differentialdiagnoser på et indledende niveau
 • anvende de grundlæggende kliniske færdigheder, som er nødvendige for den nyuddannede læge
 • udføre basale kliniske procedurer som f.eks. at anlægge iv-adgang, blærekateter og suturer, og i forbindelse hermed kunne:
  • redegøre for indikationer og kontraindikationer for procedurerne
  • redegøre for materialer og remedier anvendt til procedurerne
  • udføre procedurerne korrekt, herunder forberedelse med evt. steril teknik i eksisterende færdighedslaboratorium
 • foretage basal Hjerte-Lunge-Redning (HLR) i simuleret scenarium i forefindende højteknologisk multidiciplinært simulationscenter
 • stille diagnose og påbegynde HLR, udføre korrekt hjertemassage, ventilation og defibrillering samt redegøre for basale monitorerings- og behandlingsprincipper
 • tolke resultater af parakliniske undersøgelser
 • forstå og bedømme patientens samlede situation under hospitalskontakt
 • gennemføre patientkonsultation i kirurgisk modtagelse/skadestue, i ambulatorium eller på stuegang på et basalt niveau
 • fremlægge patient til konference
 • udfærdige skadebrev/epikrise
 • kommunikere professionelt og samarbejde med patienter og andet sundhedspersonale på baggrund af etiske overvejelser.

Kompetencer

 • fungere i basal diagnosticering og behandling af patienter, der dagligt udredes i kirurgisk regi (skadestue, ambulatorium, stationær afdeling)
 • fastholde og udbygge sin viden og færdigheder inden for de kirurgiske områder, herunder opsøge og tolke forskningsbaseret viden
 • identificere og reflektere over resultater, der går ud over egen viden og færdigheder, og give forslag til relevant assistance.

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

 • Godkendt klinisk ophold

Prøver

Prøvens navnKirurgi I
Prøveform
Mundtlig
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Hvis du overvejer at søge ind på uddannelsen, bedes du kontakte den decentrale studievejledning

Hvis du allerede er indskrevet på et semester, bedes du orientere dig i Moodle og evt. kontakte semesterkoordinator ved faglige spørgsmål eller studiesekretær ved administrative spørgsmål.

Øvrige henvendelser kan rettes til studienævnssekretær Helene Nørgaard.

Fakta om modulet

Engelsk titelSurgery I
ModulkodeMEDMN14K2_2
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Medicin
InstitutKlinisk Institut
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet