Intern medicin I

2020/2021

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Deltagelse i forrige semesters eksamen og godkendt klinisk ophold

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet skal bestås før deltagelse i moduler på 3. og 4. semester

Læringsmål

Viden

 • demonstrere en grundlæggende indsigt i, hvordan almindelige medicinske sygdomme præsenterer sig, diagnosticeres og behandles i samarbejde med parakliniske fag
 • kunne vurdere differentialdiagnoser på et indledende niveau baseret på fortolkning af anamnese samt objektive og parakliniske undersøgelser
 • forstå det sammenhængende patientforløb i forhold til almen praksis og kommune.

Færdigheder

 • vurdere almen praksis rolle i det primære sundhedsvæsen
 • planlægge behandlingsforløb for den kroniske patient i almen praksis
 • udføre anamneseoptagelse og objektiv undersøgelse med nogen rutine
 • identificere differentialdiagnoser på et indledende niveau
 • lægge en relevant præliminær undersøgelses- og behandlingsplan for patienter med almindelige og vigtige medicinske tilstande
 • forstå samarbejdet med de parakliniske fag
 • kommunikere de praktiske aspekter af parakliniske undersøgelser til patienten
 • anvende de grundlæggende basale kliniske færdigheder, som er nødvendige for den nyuddannede læge, herunder at
  • tolke resultater af parakliniske undersøgelser ved almindelige og ved vigtige medicinske sygdomme
  • analysere blodtype, BAS-test/forlig og antistofscreen før behandling med blodkomponenter
  • fremlægge patient til konference
  • forstå og have evne til at bedømme patientens samlede situation under hospitalisering med henblik på udfærdigelse af epikrise
  • vurdere og kommunikere tiltag i forbindelse med sundhedsfremme til patienten, herunder sexologiske problemstillinger
  • kommunikere professionelt og samarbejde med patienter og andet sundhedspersonale på baggrund af etiske overvejelser.

Kompetencer

 • fungere i basal diagnosticering og behandling af patienter, der dagligt udredes på medicinske afdelinger, herunder sengeafdeling, ambulatorium og skadestue
 • udføre sikker og optimal terapi med blodkomponenter
 • fastholde og udbygge sin viden og sine færdigheder inden for de medicinske områder, herunder opsøge og tolke forskningsbaseret viden
 • identificere og reflektere over resultater, der går ud over egen viden og færdigheder, og give forslag til relevant assistance.

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

 • Godkendt klinisk ophold

Prøver

Prøvens navnIntern medicin I
Prøveform
Mundtlig
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Hvis du overvejer at søge ind på uddannelsen, bedes du kontakte den decentrale studievejledning

Hvis du allerede er indskrevet på et semester, bedes du orientere dig i Moodle og evt. kontakte semesterkoordinator ved faglige spørgsmål eller studiesekretær ved administrative spørgsmål.

Øvrige henvendelser kan rettes til studienævnssekretær Helene Nørgaard.

Fakta om modulet

Engelsk titelInternal Medicine I
ModulkodeMEDMN14K2_1
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Medicin
InstitutKlinisk Institut
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet