Medicinsk mikrobiologi

2020/2021

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Bestået modul 2.2.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

At give et teoretisk og praktisk fundament i medicinsk mikrobiologi. Dette er koblet til klinisk undervisning, hvor den studerende møder den infektiøse patient. Desuden er undervisningen koblet til øvelseskursus i medicinsk mikrobiologi, der afvikles efter den teoretiske undervisning.

Læringsmål

Viden

Mikroorganismerne og deres humanpatologi

 • Redegøre for de medicinsk relevante mikrobiologiske organismers struktur, funktion og vækstbehov
 • Gøre rede for mikrobiologien og overordnet patogenese af almindelige infektioner
 • Gøre rede for de biologiske principper ved aktiv og passiv vaccination
 • Forklare principper for mikrobiologiske og immunologiske analysemetoder
 • Kunne definere: infektion, patogenicitet, virulens, absces, empyem og flegmone.

Farmakologi

 • Redegøre for antimikrobielle midlers farmakologi

Statistik, folkesundhed og evidens-baseret medicin

 • Gøre rede for smitsomme organismer i lokalt og globalt perspektiv
 • Gøre rede for vaccinationsprogrammer og deres rationale
 • Forklare de lokale og globale faktorer i behandling og kontrol af AIDS
 • Gøre rede for retningslinierne for antibiotikabehandling, særligt med henblik på begrænsning af resistensudvikling og samfundsmæssige konsekvenser
 • Forklare de vigtigste årsager til madforgiftning og principper for hygiejniske foranstaltninger

Ressourcemanagement, organisation og sundhedsøkonomi

 • Gøre rede for omfanget af samfundets kontrol med hospitalserhvervede smitsomme sygdomme

Færdigheder

Anvende udvalgte metoder til mikrobiologisk og immunologisk diagnostik

Kliniske færdigheder

 • Kunne optage fokuseret journal på patient med infektion og foreslå relevante lokalisationer for udtagning af prøvematerialer til videre udredning.

Laboratoriemæssige færdigheder

 • Anvende metoder til dyrkning af aerobe/anaerobe bakterier
 • Anvende metoder til visualisering af mikroorganismer
 • Anvende biokemiske metoder til påvisning og identifikation af mikroorganismer
 • Anvende molekylærbiologiske metoder til påvisning og identifikation af mikroorganismer

Kompetencer

 • Efter dette modul kan den studerende anvende grundlæggende mikrobiologiske metoder til analyse af infektionsætiologi
 • Den studerende kan sætte problematikken om infektioner i et globalt perspektiv
 • Efter dette modul kan man analysere patogene mikroorganismers vækstkrav og koble det til sygdomsfokus og ætiologi.

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

 • Indstilling til eksamen forudsætter godkendt portfolio og godkendt laboratorierapport.

Prøver

Prøvens navnMedicinsk mikrobiologi
Prøveform
Skriftlig
ECTS8
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Hvis du overvejer at søge ind på uddannelsen, bedes du kontakte den decentrale studievejledning

Hvis du allerede er indskrevet på et semester, bedes du orientere dig i Moodle og evt. kontakte semesterkoordinator ved faglige spørgsmål eller studiesekretær ved administrative spørgsmål.

Øvrige henvendelser kan rettes til studienævnssekretær Helene Nørgaard.

Fakta om modulet

Engelsk titelMedical Microbiology
ModulkodeMEDMN14B5_1
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS8
UndervisningssprogDansk og engelsk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Medicin
InstitutKlinisk Institut
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet