Eksperimentelt projekt: Kontrol af cellevækst

2020/2021

Modulets indhold, forløb og pædagogik

At udvikle færdigheder inden for molekylært/cellulært laboratoriearbejde. At videre udvikle akademiske kompetencer indenfor læring, samarbejde og projektstyring.

Læringsmål

Viden

 • Redegøre for kontrol af transskription af gener i forhold til cellevækst, stamcelledifferentiation og cancer
 • Redegøre for vækstfaktorers virkning på cellers fænotype
 • Forklare metoder til cellefarvning
 • Forklare brugen af mikroskopi til identifikation af celleproliferation
 • Diskutere relevans og etik af laboratorieforsøg i forhold til kliniske forsøg

Akademiske kompetencer

 • Diskutere etiske aspekter forbundet med cancer og stamcelleforskning
 • Analysere simpelt datamateriale
 • Fremlægge projekt og data mundtligt og skriftligt

Færdigheder

 • Anvende PCR til analyse af genekspression
 • Dyrke celler under sterile forhold
 • Anvende forskellige farvningsteknikker til at visualisere mammale celler
 • Undersøge cellevækst ved mikroskopi

Kompetencer

Efter dette projekt, vil man kunne arbejde selvstændigt med laboratoriebaserede eksperimenter og analysere cellevækst under laboratorieforhold.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnEksperimentelt projekt: Kontrol af cellevækst
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Hvis du overvejer at søge ind på uddannelsen, bedes du kontakte den decentrale studievejledning

Hvis du allerede er indskrevet på et semester, bedes du orientere dig i Moodle og evt. kontakte semesterkoordinator ved faglige spørgsmål eller studiesekretær ved administrative spørgsmål.

Øvrige henvendelser kan rettes til studienævnssekretær Helene Nørgaard.

Fakta om modulet

Engelsk titelExperimental Project: Cell Growth
ModulkodeMEDMN14B4_4
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningssprogDansk og engelsk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Medicin
InstitutKlinisk Institut
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet