Introduktion til basalfagene

2020/2021

Modulets indhold, forløb og pædagogik

At give en formel introduktion til fagene anatomi, histologi, biokemi, cellebiologi, embryologi, genetik og fysiologi.

Modulet skal bestås før deltagelse i modul 3.1.

Læringsmål

Viden

Anatomi

 • Overordnet makroskopisk anatomi: de indre organers placering og ekstremiteternes opbygning
 • Kunne beskrive et organs anatomi systematisk
 • Anvende normalanatomisk terminologi ved beskrivelsen af menneskets makroskopiske anatomi
 • Kende til forskellene på systematisk, topografisk og regionær anatomi
 • Kunne identificere væsentlige makroskopiske detaljer på vellignende radiologiske illustrationer

Mikroskopisk anatomi (histologi)

 • Beskrive forskellige vævstyper (epithelvæv, bindevæv, muskelvæv og nervevæv) med hensyn til cellulær organisation og embryonal udvikling
 • Kende til mikroskopets anvendelse for histologisk diagnostik
 • Kende til væsentlige histologiske farvemetoder
 • Kende til principperne for påvisning af proteiner og genetisk materiale på vævssnit

Almen embryologi

 • Beskrive blastocystens udvikling fra fertilisationstidspunktet til nidationstidspunktet
 • Beskrive blastocystens udvikling til embryoblast og trophoblast
 • Redegøre for embryoblasten og trophoblastens videre udvikling i de første 8 leveuger
 • Angive kimbladenes derivater, især med hensyn til udvikling af forskellige celle- og vævstyper

Biokemi

 • Redegøre for strukturen og styrken af kovalente og ikke-kovalente bindinger
 • Redegøre for struktur og funktion af nukleinsyrer, aminosyrer, proteiner, kulhydrater og lipider
 • Redegøre for enzymers struktur og funktion
 • Demonstrere forståelse for forholdet mellem ernæring, kroppens behov og metabolske processer
 • Beskrive cellens syntese af triglycerider og polysaccharider

Genetik

 • Redegøre for den human karyotype og kromosomers struktur
 • Have viden om geners generelle opbygning
 • Definere begreberne genetisk polymorfisme, microsatelit og genetisk kobling
 • Redegøre for syntese, foldning, og posttranslationel modifikation af proteiner
 • Have forståelse for hvordan mutation, selektion og migration kan påvirke menneskets arvemasse
 • Have viden om hvorledes mutationer i arvemassen afspejles fænotypisk
 • Have viden om associationer mellem genetiske sygdomme, race og etnicitet
 • Kunne redegøre for mulige konsekvenser af henholdsvis somatiske og kønscelle mutationer
 • Redegøre for mitose herunder DNA replikation og reparation
 • Redegøre for meiose, herunder genetisk rekombination af kromosomer

Fysiologi

 • Demonstrere grundliggende viden om menneskets normale fysiologi, herunder osmotiske processer og væskedynamik
 • Grundliggende inflammationsprocesser
 • Angive væsentlige karakteristika for legemets organer
 • Kunne beskrive overordnede funktionelle karakteristika for legemets organsystemer
 • Kunne beskrive hvordan celler og organer kan kommunikere gennem endokrin og neuronal signalering

Integreret cellebiologi

 • Beskrive den eukaryote celle med hensyn til struktur og funktion af organeller
 • Kunne identificere cellens organeller på elektronimikroskopiske illustrationer
 • Redegøre for cellemembranens struktur og funktion
 • Kende til opbygning af prokaryoter og vira
 • Kunne redegøre for transport over cellemembranen
 • Kunne beskrive væsentlige elementer i cellulære signaleringssystemer
 • Kende til sekund-messengersystemer
 • Kende til eksperimentelle opstillinger til studier af cellens basale funktioner

Færdigheder

 • Kunne beskrive legemets væsentlige celler, væv og organer med hensyn til korrekt anvendelse af terminologi, beskrivelse og funktionelle forhold
 • Kunne identificere almindelige celletyper mikroskopisk

Kompetencer

 • Efter dette modul vil man være i stand til at sammenstille viden om kroppens makroskopiske struktur med kroppens mikroskopiske niveau og uddrage relevante biokemiske og fysiologiske sammenhænge.
 • Den studerende vil kunne anvende fagene anatomi (incl. embryologi), biokemi, cellebiologi, genetik og fysiologi i den case baserede PBL læring.

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

 • Indstilling til eksamen forudsætter godkendt portfolio

Prøver

Prøvens navnIntroduktion til basalfagene
Prøveform
Skriftlig
ECTS12
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Hvis du overvejer at søge ind på uddannelsen, bedes du kontakte den decentrale studievejledning

Hvis du allerede er indskrevet på et semester, bedes du orientere dig i Moodle og evt. kontakte semesterkoordinator ved faglige spørgsmål eller studiesekretær ved administrative spørgsmål.

Øvrige henvendelser kan rettes til studienævnssekretær Helene Nørgaard.

Fakta om modulet

Engelsk titelFoundations of Medicine
ModulkodeMEDMN14B1_1
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS12
UndervisningssprogDansk og engelsk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Medicin
InstitutKlinisk Institut
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet