Coaching og læring i grupper og teams

2020/2021

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet har arbejdsgruppen eller teamet som omdrejningspunkt. På modulet undervises der i gruppeudvikling og gruppedynamikker såvel som gruppers læreprocesser og organisering. Endvidere præsenteres de studerende for en række interventionsskabeloner, der alle har gruppen som fikspunkt.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om:

  • Viden om forskellige teoretiske perspektiver på arbejdsgruppen som organisation og undersøgelsesområde

  • Forståelse af læringsmæssige og kommunikative problemstillinger i relation til grupper og teams

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

  • At kunne bruge af en bred vifte af interventionsskabeloner med sigte på organisering af arbejdsteams og ledelse af gruppeprocesser.

  • At kunne vurdere og vælge blandt forskellige teorier og metoder og derigennem etablere dataindsamlingsprocedurer af relevans for dokumentation og undersøgelse af gruppeprocesser.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

  • At planlægge og gennemføre teamcoaching med henblik på styrkelse af teamets opgaveløsningskapacitet.

  • At planlægge og gennemføre en undersøgelse af en coachingbaseret intervention i en arbejdsgruppe.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnCoaching og læring i grupper og teams
Prøveform
Skriftlig og mundtlig
Opgavens emne aftales på forhånd mellem den studerende og en fagansvarlig underviser. Opgaven skal have et empirisk afsæt. Opgaven udarbejdes individuelt eller i grupper.

Sidetal: Det skriftlige bidrag må udgøre mindst 15 og max 20 sider pr. studerende. Dog højest 25 sider ved individuelt udarbejdede opgaver.

Prøvetid. 25 minutter til den første studerende og 20 minutter pr. efterfølgende studerende. 30 minutter ved individuelle projekter.
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelCoaching and Learning in Groups and Teams
ModulkodeMAORC20193
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for efteruddannelse i Læring og Filosofi
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske Fakultet