Matematik, naturvidenskab og teknologi i videnssamfund

2020/2021

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Specialiseringen henvender sig til undervisere, uddannelsesplanlæggere og konsulenter i private og offentlige virksomheder og uddannelsesinstitutioner, der arbejder med eller underviser i de matematiske, naturvidenskabelige og teknologiske fag. Specialiseringen rummer en teoretisk indføring i fagenes didaktik, fagenes samfundsmæssige og kulturelle relationer, samt de tværfaglige, problemorienterede og etiske felter fagene indgår i. Der arbejdes i tillæg hertil problemorienteret med en selvvalgt problemstilling.

Læringsmål

Viden

  • didaktik relateret til undervisning i matematik, naturvidenskab og teknologi-fagfeltet baseret på højeste internationale forskning
  • samfundsteoretiske og etiske refleksioner over forholdet imellem matematik, naturvidenskab og teknologi på den ene side og kulturelle, sociale og politiske forhold på den anden

Færdigheder

  • at kunne anvende et udvalg af fagområdets videnskabelige metoder og teorier samt mestre en problemorienteret tilgang til en given problemstilling
  • at kunne formidle og diskutere viden og problemstillinger inden for fagområdet til forskellige målgrupper, herunder fagfæller og ikke-fagfæller

Kompetencer

  • at kunne igangsætte og gennemføre fagligt og tværfagligt samarbejde i relation til matematik, naturvidenskab og teknologi-fagfeltet i undervisningssammenhæng eller andre typer af arbejdssituationer
  • at kunne skabe innovative tiltag omkring arbejdssituationer i undervisningssammenhæng eller i organisationer med relation til fagfeltet

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMatematik, naturvidenskab og teknologi i videnssamfundet
Prøveform
Skriftlig
Prøven er individuel.
Produktkrav/sidetal: mindst 12 og højst 15 sider.
Opgaven bedømmes af eksaminator. Opgaver som bedømmes til ikke bestået, bedømmes tillige af en censor.
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelMathematics, Science and Technology in the Knowledge Society
ModulkodeMAELF201910
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for efteruddannelse i Læring og Filosofi
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske Fakultet