Evaluering af læreprocesser

2020/2021

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet handler om evaluering af læreprocesser på to niveauer. Dels evaluering af læring på individniveau, som led i uddannelses- og kompetenceforløb, og dels evaluering af institutioner og organisationer, som varetager læring, uddannelse og kompetenceudvikling. I forhold til begge niveauer studeres centrale begreber og metoder samt tilrettelæggelse af evalueringer.

Læringsmål

Viden

  • centrale begreber om og teoretiske tilgange til evaluering af læring som led i uddannelses- og kompetenceforløb
  • centrale begreber om og teoretiske tilgange til evaluering af institutioner og organisationer, som varetager læring, uddannelse og kompetenceudvikling
  • metoder til evaluering af læreprocesser på individniveau og organisationsniveau

Færdigheder

  • at udvælge og anvende metoder til evaluering af læreprocesser på individniveau og
  • organisationsniveau
  • at vurdere forskellige evalueringstypers forudsætninger og at vurdere og anvende deres resultater
  • at kunne formidle og diskutere viden og problemstillinger inden for fagområdet til forskellige målgrupper, herunder fagfæller og ikke-fagfæller

Kompetencer

  • at tilrettelægge og gennemføre evaluering af læreprocesser på individniveau og organisationsniveau under hensyntagen til formål, rammer, aktører, etiske aspekter mm.
  • at arbejde med og udvikle evaluering af læreprocesser på individniveau og organisationsniveau i et samfund præget af hastig forandring

Omfang og forventet arbejdsindsats

5 ECTS

Eksamen

Prøver

Prøvens navnEvaluering af læreprocesser
Prøveform
Skriftlig
Prøven består af enten 2 mindre, individuelt udarbejdede opgaver i løbet af semesteret eller deltagelse i en stillet ugeopgave ved semesterets afslutning.
Sidetal: Mindre opgaver: mindst 10 og højst 15 sider tilsammen. Ugeopgave: Mindst 8 og højst 12 sider.
Opgaver som bedømmes til ikke at være bestået, bedømmes tillige af en censor.
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelEvaluation and Assessment of Learning Processes
ModulkodeMAELF20165
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for efteruddannelse i Læring og Filosofi
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske Fakultet