Lineær Algebra blok1247

2020/2021

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Matematik på A-niveau fra gymnasiet.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

 

 • Vektorer, matricer og lineære ligningssystemer. Sammenhængen mellem løsning af lineære ligningssystemer, associerede matricer og operationer på disse.
 • Lineær uafhængighed og dimension. Egenværdier og egenvektorer.
 • Sammenhængen mellem egenskaber for en matrix og dens reducerede.
 • Ortogonalitet og ortonormale baser.
 • Mindste kvadraters metode og forbindelsen til ortogonal projektion. Ortogonale og symmetriske matricer.

Færdigheder

 • Matrix-vektorprodukt, produkt og sum af matricer. Rækkeoperationer. Gausselimination.
 • Egenværdier og egenrum.
 • Løsning af lineært ligningssystem på vektorform.
 • Basis for underrum hørende til en matrix.
 • Gram Schmidt, projektion på underrum, projektionsmatricer. Koordinater for en vektor mht. en ortonormal basis.
 • Mindste kvadraters metode på et datasæt.

Kompetencer

 • Kan anvende metoder og begreber fra lineær algebra, herunder (indsæt relevante blokke – se nedenfor) på givne faglige problemstillinger.
 • Ortonormale baser.
 • Ortogonale projektioner.

Undervisningsform

Forelæsninger, opgaveregning, videoer, quiz, digitaliseret selvstudium, fagrettede workshops

Eksamen

Prøver

Prøvens navnLineær Algebra blok1247
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelLinear Algebra block1247
ModulkodeM-NAN-B2-5
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Mekanik og Fysik
InstitutInstitut for Materialer og Produktion
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet