Analyse og udvikling af et driftssystem

2020/2021

Modulets indhold, forløb og pædagogik

 

Læringsmål

Viden

VIDEN

Skal opnå dybdegående viden om analyse og diagnose af driftssystemer, og skal, med udgangspunkt i denne viden, kunne opstille forbedringsmuligheder for planlægningssystemet i form af f.eks.

 • reducerede interne/eksterne gennemløbstider og omkostninger
 • øget leveringssikkerhed og fleksibilitet
 • bedre ressourceudnyttelse

enten i en produktionsvirksomhed, en offentlig organisation (f.eks. hospital), eller andre typer virksomheder med et komplekst driftssystem

 

Færdigheder

 • Skal kunne anvende analyse- og diagnoseteknikker.
 • Skal kunne tilpasse (redesigne) et driftssystem til forbedringsfremmende ændringer.
 • Skal kunne sammenligne og evaluere teoretiske og eksperimentelle resultater.
 • Skal kunne analysere et empirisk problem og omsætte det til et empirisk relevant problem der kan adresseres videnskabeligt.
 • Skal kunne vælge, anvende og evaluere matematiske metoder og simuleringsmetoder i semesterprojektet og lignende projekter.

Kompetencer

 • Skal kunne varetage planlægning og gennemførelse af et projekt og håndtere komplekse og udviklingsorienterede opgaver under projektarbejdet samt bidrage til projektgruppens arbejde og resultater i den faglige kontekst.
 • Skal kritisk kunne evaluere anvendte metoder og deres resultater.
 • Skal kunne begrunde valg af litteratur, metoder, modeller og andre redskaber benyttet i projektarbejdet, samt vurdere projektets problemstilling i relevant faglig, samfundsmæssig, økonomisk og teoretisk kontekst.
 • Skal kunne samarbejde med andre fagligheder/forskellige personalegrupper omkring indsamling af viden og belysning af problemstillingen.

Undervisningsform

Modulet gennemføres som projektarbejde i grupper med maksimalt 6 medlemmer.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Da det er et 15 ECTS projekt forventes der en arbejdsbyrde på 450 timer for den studerende.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnAnalyse og udvikling af et driftssystem
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelAnalysis and Re-design of an Operating System
ModulkodeM-GBE-B4-1A
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Produktion
InstitutInstitut for Materialer og Produktion
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet