Markedsforståelse og kravsstyring samt økonomistyring og rapportering

2020/2021

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

  • Skal have viden om begreber, teorier og metoder vedrørende samspillet mellem produkt/service specifikationer, markedskrav og hvordan dette slår igennem – og delvist lader sig styre – via virksomhedens økonomistyring og slutteligt afspejler sig i virksomhedens økonomiske resultater, årsregnskabet

Færdigheder

  • Skal kunne anvende de indlærte teorier og metoder til at forstå og analysere virksomhedens markedsvalg og deres konsekvenser for kravsspecifikationer.
  • Forstå og analysere virksomhedens valg af økonomistyringsprincipper samt valg af metoder til afrapportering i årsregnskabet.
  • Skal kunne omsætte analyser som bidrager med markedsforståelse til egentlig kravstyring for derved sikre, at en organisation dokumenterer, verificerer og imødekommer kundernes eller øvrige interne/eksterne interessenters behov og forventninger.
  • Skal kunne anvende de indlærte begreber, teorier og metoder til at medvirke i design af virksomhedens markedsvalg, produkt/service-specifikationer, økonomistyringssystemer og regnskabsrapporteringsform.
  • Skal kunne vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger vedrørende håndtering af større datamængder, det være sig sensordata, markedsdata eller regnskabsdata.
  • Skal kunne formidle sådanne problemstillinger og løsningsmodeller til andre deltagere i forekommende udviklingsprojekter.

Kompetencer

  • Skal kunne omsætte de indlærte videnselementer og færdigheder til kravsspecifikationer og ledelse af samme ved håndtering af komplekse udviklingsprojekter.
  • Skal selvstændigt kunne bidrage konstruktivt og professionelt i flerfaglige projekter.
  • Skal på basis af det tilegnede kunne identificere egne behov for yderligere læring og kunne gennemføre en hensigtsmæssig tilrettelæggelse heraf

Undervisningsform

Undervisningen tilrettelægges i henhold til de generelle undervisningsformer for uddannelsen, jf. bachelorstudieordningens §17 og diplomingeniørstudieordningens §18. 

Omfang og forventet arbejdsindsats

Da det er et 5 ECTS kursus forventes der en arbejdsbyrde på 150 timer for den studerende.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMarkedsforståelse og kravsstyring samt økonomistyring og rapportering
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelRequirement Management, Management Accounting, and Reporting
ModulkodeM-GBE-B3-3
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Produktion
InstitutInstitut for Materialer og Produktion
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet