Calculus blok1356

2020/2021

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Matematik på A-niveau fra gymnasiet.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

 • Reelle funktioner af to og flere variable – definitioner, resultater og teknikker vedrørende partielle afledte
 • Integration i plan og rum mht. forskellige koordinatsystemer herunder sammenhæng mellem disse.
 • Struktur af løsningsmængden til forskellige typer første- og andenordens differentialligninger.
 • Optimering under bibetingelser. Kriterier for lokale ekstrema via de anden ordens partielle afledede.

Færdigheder

 • Differentiation af funktioner af flere variable (herunder sammensatte funktioner) samt en geometrisk forståelse heraf
 • Ekstrema for funktioner af to og tre variable.
 • Maksima og minima for funktioner af to variable.
 • Opstille og udregne simple plan- og rumintegraler i forskellige koordinatsystemer.
 • Løsning og plot af forskellige typer første- og andenordens differentialligninger.
 • Retningsafledede, gradientvektorer, Hessematricer for funktioner af 2 variable. Lagrangemultiplikatorer.

Kompetencer

 • Kan anvende metoder og begreber fra calculus, herunder (indsæt relevante blokke – se nedenfor) på givne faglige problemstillinger
 • Integration
 • Differentialligninger
 • Optimering

Undervisningsform

Forelæsninger, opgaveregning, videoer, quiz, digitaliseret selvstudium, fagrettede workshops

Eksamen

Prøver

Prøvens navnCalculus blok 1234
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelCalculus block1356
ModulkodeM-GBE-B1-6
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Produktion
InstitutInstitut for Materialer og Produktion
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet