Play og Event

2020/2021

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet giver en introduktion til forskellige tilgange til udvikling af  projekter med fokus på leg, begivenheds- og oplevelsesdesign. Desuden introduceres den studerende for mobile teknologier og deres anvendelse inden for tilrettelæggelsen deltagelsesbaserede begivenheder og events.

Fag:

I forbindelse med modulet kan der blive udbudt fag inden for følgende områder:

  • Play og event

Læringsmål

Viden

I dette modul skal den studerende opnå: Grundlæggende viden om

  • teorier inden for leg og deltagelse
  • oplevelser og events som kulturelt fænomen
  • forskellige teknologier og deres anvendelse inden for deltagelsesbaserede projekter og events

Færdigheder

Færdigheder i at

  • udarbejde og beskrive koncepter for lege- og spilbaserede projekter og events.
  • inddrage teknologier i kunstneriske formater indenfor legebaserede projekter og events.
  • anvende som leg og spil som strategier til deltagerinvolvering

Kompetencer

Kompetencer i at

  • designe, implementere og reflektere over lege- og spilbaserede projekter og events.
  • Identificere og reflektere over leg og spil som strategi for deltagerinddragelse inden for andre fagområder

Undervisningsform

Gruppearbejde i forhold til fagets aktiviteter

Eksamen

Prøver

Prøvens navnPlay og Event
Prøveform
Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Aktiv deltagelse i modulets forelæsningsrække og andre fagrelaterede aktiviteter er påkrævet. Aktiv deltagelse forudsætter, at den studerende læser obligatorisk litteratur, deltager i 80 % af modulets forelæsninger og andre fagrelaterede aktiviteter, bidrager til modulets diskussioner gennem oplæg og deltager aktivt i diskussioner samt afleverer alle opgaver.

Hvis en studerende ikke opfylder kravene til aktiv deltagelse, afholdes følgende re-eksamen:

Intern skriftlig eksamen i modulet ”Play og Event (valgmodul)”
Aflevering: individuelt

Eksamen er en fri opgave. Den studerende skal udarbejde et legebaseret artefakt eller en legebaseret event og aflevere en reflekterende rapport.
Omfang: det skriftlige arbejde må ikke overstige 10 sider.
Opgaven bedømmes af én eksaminator.

Omfang: det skriftlige arbejde må ikke overstige 10 sider.
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelPlay and Event
ModulkodeKOTBA20VM02
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Kunst, Sundhed og Teknologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske Fakultet