Kunst og kontekst II

2020/2021

Modulets indhold, forløb og pædagogik

I modulet ”Kunst og kontekst II” undersøges mediekunstværker og deres kulturelle, æstetiske, sociale og teknologiske placering i det 20. og 21. århundrede.

Sammen med ”Kunst og kontekst I” giver modulet den studerende en introduktion til de videnskabelige og teoretiske sammenhænge inden for medieteori samt kunst og teknologi. Gennem forskellige undervisningsformer som f.eks. forelæsninger, workshops, ekskursioner  og seminarer lærer den studerende, hvordan man anvender teori i forbindelse med analyse af mediekunstværker.

Fag:

I forbindelse med modulet kan der blive udbudt fag inden for følgende område:

 • Kunst og kontekst II

Læringsmål

Viden

I dette modul skal den studerende opnå: Grundlæggende viden om

 • medieteori og mediekunstteori
 • centrale begreber vedrørende tværfaglighed og synergi mellem kunst- og medieteknologi
 • forskellige metoder til at analysere mediekunstværker i forhold til deres kulturelle, personlige, æstetiske og epistemologiske betydning
 • teorier inden for publikumsinvolvering og -engagement i forhold til mediekunstværker
 • målgruppe- og brugerbegreber inden for mediekunst og relaterede adfærdsmæssige og æstetiske præferencer

Færdigheder

Færdigheder i at

 • anvende grundlæggende teorier og metoder i forbindelse med analyse af mediekunstværker
 • beskrive kunstneriske udfordringer og æstetiske formater inden for mediekunsten
 • analysere publikumsinvolvering i mediekunstværker.

Kompetencer

Kompetencer i at

 • anvende teorier og metoder inden for mediekunsten
 • analysere og diskutere mediekunstværker som kulturelle og æstetiske fænomener

Undervisningsform

Arbejdsmetode: Individuelt arbejde i forhold til fagets aktiviteter

Eksamen

Prøver

Prøvens navnKunst og kontekst II
Prøveform
Skriftlig
Aflevering: individuelt
Eksamen er en bunden opgave af syv dages varighed. Opgaven bedømmes af eksaminator og en intern medbedømmer efter 7-trinsskalaen.

Omfang: det skriftlige arbejde må ikke overstige 10 sider.
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelArt and Context II
ModulkodeKOTBA202013
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogEngelsk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Kunst, Sundhed og Teknologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske Fakultet