Konceptdesign

2020/2021

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet fokuserer på processer inden for konceptudvikling, der er relevante for kunst- og teknologi eller oplevelsesteknologiske udviklingsprojekter. Modulet fokuserer på kunstneriske metoder såsom kunstnerisk-eksperimentel kreativitet samt metoder inden for f.eks. interaktionsdesign, designtænkning og lignende som redskaber i konceptudviklingsprocesser. Desuden gives en introduktion til fremlæggelsesteknikker inden for formidling af koncepter for kunst og oplevelsesteknologi til fagfæller og samarbejdspartnere.

Fag:

I forbindelse med modulet kan der blive udbudt fag inden for følgende områder:

 • Konceptdesign

Læringsmål

Viden

I dette modul skal den studerende opnå: Grundlæggende viden om

 • forskellige tilgange til idéskabelse, kreative metoder og designmetoder,  samt metoder inden for kunstnerisk og eksperimentel praksis
 • forskellige kvalitative metoder vedrørende analyse og forståelse af brugere, steder og deres anvendelse m.v.
 • kvantitative metoder vedrørende analyse og forståelse af brugere, steder og deres anvendelse m.v.

Færdigheder

Færdigheder i at

 • konceptualisere forskellige former for interaktive eller relationelle oplevelser
 • anvende og kombinere forskellige konceptudviklingsmetoder
 • præsentere kunstneriske begreber for forskellige målgrupper.
 • Teste koncepter ved hjælp af kvalitative og/eller kvantitative metoder

Kompetencer

Kompetencer i at

 • designe og planlægge interaktive installationer og/eller stedbaserede events
 • håndtere kompleksitet i forbindelse med konceptudviklingsprocesser
 • identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring vedrørende konceptudvikling.

Undervisningsform

Arbejdsmetode: Individuelt arbejde i forhold til fagets aktiviteter

Eksamen

Prøver

Prøvens navnKonceptdesign
Prøveform
Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Aktiv deltagelse i modulets forelæsningsrække og andre fagrelaterede aktiviteter er påkrævet. Aktiv deltagelse forudsætter, at den studerende læser obligatorisk litteratur, deltager i 80 % af modulets forelæsninger og andre fagrelaterede aktiviteter, bidrager til modulets diskussioner gennem oplæg og deltager aktivt i diskussioner samt afleverer alle opgaver.

Hvis en studerende ikke opfylder kravene til aktiv deltagelse, afholdes følgende re-eksamen:

Intern skriftlig eksamen i modulet ”Konceptdesign”

Aflevering: individuelt eller i grupper

Eksamen består af en fri opgave, som bedømmes af én eksaminator, og der gives bedømmelsen bestået/ikke bestået.

Den studerende laver en skriftlig fremstilling af et kunstnerisk koncept inden for kunst og teknologi. Den skriftlige del må ikke overstige 5 sider.
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelConcept Design
ModulkodeKOTBA202010
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk og engelsk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Kunst, Sundhed og Teknologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske Fakultet