Sociologiske metodespecialiseringer

2020/2021

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Der kræves ingen andre forudsætninger end de generelle adgangskrav til uddannelsen for at deltage på modulerne.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Mål

Målet for modulerne er, at den studerende tilegner sig en videregående anvendelsesorienteret forståelse for en bestemt sociologisk metode. Den studerende skal sættes i stand til at anvende metoden til belysning af konkrete sociologiske problemstillinger samt at reflektere over metoden i relation til andre sociologiske metoder.

Indhold

I kurserne introduceres metodens historiske ophav, grundlæggende begreber samt fremgangsmåder til fortolkning og fremstilling af resultater. Der arbejdes konkret med data i undervisningen. 

Læringsmål

Viden

Det er målet, at den studerende efter modulerne:

  • opnår en videregående indsigt i den aktuelle metode, dens grundbegreber, teoretiske ophav og dens praktiske anvendelse

Færdigheder

Det er målet, at den studerende efter modulerne:

  • kan gengive og redegøre for grundbegreber og centrale forståelser inden for den aktuelle metode på et videregående plan
  • kan reflektere over og analysere en aktuel sociologisk problemstilling eller tematik ved hjælp af den aktuelle metode
  • kan relatere, sammenligne og diskutere styrker og svagheder ved den aktuelle metode og dens forskellige analysestrategier

Kompetencer

Det er målet, at den studerende efter modulerne:

  • har evnen til at udvælge, belyse, diskutere og analysere problemstillinger med inddragelse af relevante metodiske tilgange

Undervisningsform

Modulerne afvikles som en forelæsningsrække med dertil hørende seminarer og/eller øvelser.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSociologiske metodespecialiseringer
Prøveform
Skriftlig
Modulerne evalueres ved en individuel skriftlig prøve af en uges varighed. Besvarelsen bedømmes efter 7-skalaen med ekstern censur.
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelSociological Specialisations
ModulkodeKASOC202013
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Sociologi
InstitutInstitut for Sociologi og Socialt Arbejde
FakultetDet Samfundsvidenskabelige Fakultet