Projektorienteret forløb (Praktik)

2020/2021

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Det er målet, at den studerende efter modulet:

  • opnår indsigt i det konkrete arbejde som sociolog i en arbejdsorganisation
  • opnår indsigt i praktiske teamsamarbejder, og hvorledes opgaveløsninger i tværfaglige miljøer planlægges

Færdigheder

Det er målet, at den studerende efter modulet:

  • kan omsætte sociologisk teoretiske og metodiske problemstillinger til praktiske organisatoriske løsninger
  • kan vurdere og argumentere for kvalitative og kvantitative metoders relevans for gennemførelse af konkrete praktiske sociologiske analyser
  • kan vurdere og argumentere for sociologiske teorier og begrebsdannelsers relevans for gennemførelse af konkrete praktiske sociologiske analyser
  • kan arbejde med flere opgaver på samme tid

Kompetencer

Det er målet, at den studerende efter modulet:

  • har evnen til at udføre sociologisk arbejde i en arbejdsorganisation

Undervisningsform

Praktikken gennemføres som løsning af konkrete arbejdsopgaver på praktikstedet, faglig vejledning på praktikstedet samt undervisning og vejledning på uddannelsen.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnProjektorienteret forløb (Praktik)
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Det projektorienterede forløb afsluttes med en individuel mundtlig eksamen på baggrund af en praktikrapport, der bedømmes bestået/ikke-bestået med intern censur. Deltagelse i den mundtlige eksamen forudsætter aktiv deltagelse i forløbet. Krav til aktiv deltagelse fremgår af semesterbeskrivelsen.
ECTS30
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelProject-oriented course
ModulkodeKASOC20146A
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS30
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Sociologi
InstitutInstitut for Sociologi og Socialt Arbejde
FakultetDet Samfundsvidenskabelige Fakultet