Videregående sociologisk teori

2020/2021

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Mål

Målet for modulet er, at den studerende tilegner sig forståelse for teoretiske grundlagsproblemer på et videregående niveau. Endvidere er målet at skabe forståelse for de enkelte teoriopbygninger og deres indbyrdes forskelligheder og anvendelsesmuligheder samt gøre den studerende i stand til at argumentere ved hjælp af teoriernes begrebsapparat.

Indhold

Modulet giver en videregående introduktion til sociologiske teoridannelser og videnskabsteoretiske grundlag. Der lægges vægt på teoriernes indbyrdes relation til hinanden, hvilket samfundsmæssigt niveau de forholder sig til samt deres forklaringskraft. Endvidere indføres den studerende i de centrale kritikker, der kan rettes imod de enkelte teoriretninger, deres begrebsanvendelse samt deres anvendelsesmuligheder.

Læringsmål

Viden

Det er målet, at den studerende efter modulet:

  • opnår en videregående indsigt i og overblik over sociologiske teorier, deres grundlagsproblemer, indbyrdes relationer og anvendelsesmuligheder

Færdigheder

Det er målet, at den studerende efter modulet:

  • kan vurdere og belyse sociologiske teorier på et fagligt højt niveau
  • kan relatere sociologiske teorier til videnskabsteoretiske grundlagsproblemer
  • kan relatere, sammenligne og diskutere de forskellige teoriers styrker og svagheder med andre teoretiske tilgange
  • kan reflektere over og analysere en aktuel sociologisk problemstilling eller tematik ved hjælp af de teorier, som modulet arbejder med

Kompetencer

Det er målet, at den studerende efter modulet:

  • har evnen til at udvælge, belyse, diskutere og analysere sociologiske teorier på et videregående niveau

Undervisningsform

Modulet afvikles som en forelæsningsrække med seminarer og/eller øvelser.

Eksamen

Prøver

Modulet har fælles prøver med
kasoc20145

Fakta om modulet

Engelsk titelAdvanced sociological theory
ModulkodeKASOC20144
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Sociologi
InstitutInstitut for Sociologi og Socialt Arbejde
FakultetDet Samfundsvidenskabelige Fakultet