Vignetmetode

2020/2021

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Det forudsættes, at modulerne 'Socialt Arbejdes Felt' og 'Det Sociale Arbejdes Aktører og Organisationer' er bestået.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Indhold
Vignetmetode er en sociologisk undersøgelsesmetode, der kan anvendes til at afdække befolkningsgruppers holdninger til og vurderinger af meget konkrete spørgsmål. Vignetter er korte cases som beskriver en konkret situation. Til hver case stilles spørgsmål til respondentens holdning til situationen, til aktørerne og de handlinger der er beskrevet i casen. Vignetterne præsenteres for respondenter, der tager stilling til casen, de handlinger der er beskrevet i casen og evt. handlinger, der kunne foretages på baggrund af den i casen beskrevne situation.

Modsat andre holdningsundersøgelser, der kan afdække overordnede holdninger, giver vignetmetoden mulighed for at afdække konkrete holdninger til socialt arbejde og sociale problemer, idet konteksten for situationen er velbeskrevet i den case, der udgør vignetten. Vignetmetoden kan desuden anvendes som redskab til faglig udvikling, idet de konkrete cases med tilhørende spørgsmål danner et godt udgangspunkt for faglige diskussioner.

Mål
Valgfagets formål er, at de studerende bliver i stand til at anvende og kritisk vurdere vignetbaseret forskning samt selv bliver i stand til at gennemføre vignetundersøgelser. De studerende skal endvidere tilegne sig kendskab til, hvordan vignetmetoden kan bruges til faglig udvikling inden for praksis i socialt arbejde. På den måde sigter kurset overordnet mod, at give de studerende praktiske færdigheder i undersøgelse og udvikling af socialt arbejde.

Læringsmål

Viden

 • Har viden om vignetmetode
 • Har viden om muligheder og begrænsninger ved anvendelse af vignetmetode
 • Har viden om problemorienterede elementer i PBL på et avanceret niveau (Link til  PBL)

Færdigheder

 • Kan konstruere vignetter til brug i forskning og faglig udvikling
 • Kan analysere vignetbaserede data
 • Kan reflektere over vignetmetode i forhold til traditionelle sociologiske metoder
 • Kan anvende vignetmetoden som sociologisk undersøgelsesmetode og som redskab til faglig udvikling i socialt arbejdes praksis
 • Kan analysere konkrete former for socialt arbejde ud fra en PBL orientering på et udfoldet niveau

Kompetencer

 • Kan undersøge og analysere holdninger og faglige vurderinger i socialt arbejde ved hjælp af vignetmetode
 • Kan tilegne sig og kritisk vurdere eksisterende vignetundersøgelser samt formidle vignetbaseret forskning på det sociale arbejdes felt
 • Kan anvende vignetmetode til at facilitere faglig udvikling
 • Kan reflektere over egen læring og faglige udvikling på et avanceret niveau (Link til  Portfolio )

Undervisningsform

Undervisningen består af forskningsbaserede forelæsninger, casearbejde, klyngeseminarer og diskussioner, kombineret med forskellige former for studenteraktiviteter. 

PBL er den overordnede læringsform, hvilket tydeliggøres inden for de enkelte læringsmål.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnVignetmetode
Prøveform
Skriftlig
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelVignette Methods
ModulkodeKASOA20204S1
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus København, Campus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Socialt Arbejde
InstitutInstitut for Sociologi og Socialt Arbejde
FakultetDet Samfundsvidenskabelige Fakultet