Sociale patologier og socialt arbejde

2020/2021

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Det forudsættes, at modulerne 'Socialt Arbejdes Felt' og 'Det Sociale Arbejdes Aktører og Organisationer' er bestået.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Indhold
Tesen bag valgfaget er, at mange af nutidens sociale problemer må anskues som sociale patologier, dvs. som resultater af bredere samfundsmæssige fejludviklinger, der principielt rammer os alle, men i særlig grad mennesker, som i forvejen er sårbare og har en lav tærskel overfor belastninger.

I valgfaget introduceres til en række sociologiske teorier om krav og belastninger i den moderne præstationskultur, som bidrager til at forklare fremkomsten af nye typer af sociale problemer, herunder stress, ensomhed og mentale helbredsproblemer, som ikke mindst rammer unge. Endvidere tematiseres de individuelle konsekvenser af bevægelsen fra velfærdsstat til konkurrencestat. Omfattende samfundsforandringer har medført forandringer i velfærdsstatens menneskesyn, som finder vej ind i samfundets institutioner. Indsigt i, hvordan forandringer i samfundet genererer nye typer af sociale problemer og præger tankegangene i det sociale arbejdes institutioner, er afgørende for, at man kan forholde sig refleksivt til feltet og bidrage til dets teoretiske og praktiske udvikling.

Vi lever i dag i et senmoderne samfund, som i sociologien har fået mange forskellige betegnelser. Ulrick Beck taler om risikosamfundet, Zygmunt Bauman om det flydende moderne, Richard Sennett om den ny kapitalismes kultur og Hartmut Rosa om social acceleration og fremmedgørelse. Fælles for dem alle er, at de interesserer sig for modernitetens forandringer og for de nye typer af menneskelig lidelse, der præger nutidens individualiserede, differentierede og globaliserede samfund. Her supplerer de mere socialfilosofiske teorier, der stiller skarpt på ”autenticitetskulturens forvrængninger” (Charles Taylor), på den ”lidelse under ubestemthed” (Axel Honneth) og den ”udmattelse af selvet” (Alain Ehrenberg), som finder sted i det nuværende samfund.

Alle de nævnte teorier står centralt i kurset. Herudover trækkes der på Ove Kaj Pedersens analyser af konkurrencestaten og på min egen nyeste bog Selvets kultur – en kritik af individsamfundets menneskesyn og fornuft.

Læringsmål

Viden

  • At give de studerende større viden om sociale problemers opståen samt indsigt i, hvordan karakteren omfanget og udviklingen af sociale problemer relaterer sig til bredere samfundsmæssige forandringsprocesser, herunder velfærdsstatslige forandringer.
  • Har viden om problemorienterede elementer i PBL på et avanceret niveau (Link til  PBL)

Færdigheder

  • Færdigheder i at analysere sociale problemer, socialt arbejdes metoder og programmer i en dansk kontekst med et internationalt perspektiv
  • Kan analysere konkrete former for socialt arbejde ud fra en PBL orientering på et udfoldet niveau

Kompetencer

  • Samt kompetencer til systematisk og kritisk at formulere, undersøge og analysere problemer af relevans for socialt arbejde i en dansk og international kontekst gennem anvendelse af samfundsvidenskabelig teori og metode.
  • Kan reflektere over egen læring og faglige udvikling på et avanceret niveau (Link til  Portfolio )

Undervisningsform

Undervisningen består af forskningsbaserede forelæsninger, casearbejde, klyngeseminarer og diskussioner, kombineret med forskellige former for studenteraktiviteter. 

PBL er den overordnede læringsform, hvilket tydeliggøres inden for de enkelte læringsmål.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSociale patologier og socialt arbejde
Prøveform
Skriftlig
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelSocial Pathologies and Social Work
ModulkodeKASOA20204M1
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus København, Campus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Socialt Arbejde
InstitutInstitut for Sociologi og Socialt Arbejde
FakultetDet Samfundsvidenskabelige Fakultet