Kritik, magt og forandring i socialt arbejde

2020/2021

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Det forudsættes, at modulerne 'Socialt Arbejdes Felt' og 'Det Sociale Arbejdes Aktører og Organisationer' er bestået.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Indhold
Mange projekter inden for socialt arbejde har en implicit eller eksplicit kritisk tilgang til det omgivende samfund. Kritik er knyttet til muligheder for forandring, hvor det eksisterende fx kan holdes op imod en andethed eller man kan søge at identificere forbedringspotentialer. Muligheden for forandring spiller ofte en implicit eller eksplicit rolle i studerendes erkendelsesinteresse, men det gælder også mange af de projekter og initiativer, som de studerende skriver om eller arbejder med. Det kan dog ofte være vanskeligt at begrunde og beskrive, hvilken kritisk tilgang et projekt har - og hvilken effekt en kritisk tilgang har på projekterne og opfattelsen af disse. Kurset klæder de studerende på til at kunne identificere og udvikle kritiske strategier med et forandringspotentiale både i offentligt, privat of frivilligt regi.

Igennem valgfaget sættes fokus på en række forskellige former for samfundsvidenskabelig kritik med relevans for det sociale arbejde. Vi diskuterer kritikbegrebet og går i dybden med centrale kritiske tænkere og deres meget forskellige tilgange til kritik, bl.a. Foucault, Habermas, Honneth og Boltanski og Chiapello. Vi sætter desuden fokus på samspillet mellem kritisk samfundsvidenskab og brugere og professionelle i socialt arbejde og diskuterer, hvordan kritisk forskning kan indgå i et produktivt samspil med og bidrage til socialt arbejdes praksis. I den forbindelse diskuterer vi relationer mellem kritik, magt/modmagt og social forandring.

Mål
Med udgangspunkt i en række samfundsvidenskabelige teorier om kritik indkredses forskellige måder at bedrive kritik i socialt arbejde. Forbindelser mellem kritik, magt og forandring diskuteres.

Læringsmål

Viden

 • Har viden om forskellige former for samfundsvidenskabelig kritik og forskellige begreber om magt
 • Har viden om forbindelsen mellem de teoretiske tilgange til kritik og metodevalg
 • Har viden om problemorienterede elementer i PBL på et avanceret niveau (Link til  PBL)

Færdigheder

 • Kan analysere kritik, magt og forandring i relation til forskning i socialt arbejde, sociale problemer og socialpolitik
 • Kan reflektere over implikationerne af forskellige tilgange til kritik for forståelsen af genstandsfeltet, metodevalg, analytisk tilgang og konklusioner
 • Kan anvende forskellige teoretiske tilgange til kritik
 • Kan analysere konkrete former for socialt arbejde ud fra en PBL orientering på et udfoldet niveau

Kompetencer

 • Kan undersøge og analysere kritik og magt i socialt arbejde med begrundelse for teoretiske/begrebs-mæssige valg, fokus, metodevalg og analytisk tilgang
 • Kan forbinde teoretisk kritik med socialt arbejdes praksis
 • Kan tilegne sig og kritisk vurdere eksisterende undersøgelser og forskning med relevans for kritik, magt og forandring i socialt arbejde samt formidle forskning på det sociale arbejdes felt
 • Kan reflektere over egen læring og faglige udvikling på et avanceret niveau (Link til  Portfolio )

Undervisningsform

Undervisningen består af forskningsbaserede forelæsninger, casearbejde, klyngeseminarer og diskussioner, kombineret med forskellige former for studenteraktiviteter. 

PBL er den overordnede læringsform, hvilket tydeliggøres inden for de enkelte læringsmål.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnKritik, magt og forandring i socialt arbejde
Prøveform
Skriftlig
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelCritique, Power and Change in Social Work
ModulkodeKASOA20204C
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus København, Campus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Socialt Arbejde
InstitutInstitut for Sociologi og Socialt Arbejde
FakultetDet Samfundsvidenskabelige Fakultet