Projektorienteret forløb samt mundtlig sprogfærdighed og formidling på spansk

2020/2021

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter:

 • praktikophold i en dansk eller en udenlandsk virksomhed
 • praktikrelateret skriftlig opgave på spansk.

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere:

Viden om og forståelse af:

 • generel forretningsforståelse med udgangspunkt i den studerendes praktikophold
 • et udvalgt fagområde, der relaterer sig til praktikopholdet.

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere:

Færdigheder i:

 • at omsætte den erhvervede teoretiske viden om international virksomhedskommunikation i en praksisorienteret sammenhæng

 • selvstændigt og med inddragelse af relevant teori og viden at anvende sin viden om det valgte fagområde i en opgave, der behandler et udvalgt emne med relation til praktikopholdet

 • at præsentere og formidle sine resultater skriftligt og mundtligt i en grammatisk og idiomatisk korrekt form og med en passende terminologi.

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere:

Kompetencer til:

 • på grundlag af sin generelle forretningsforståelse at anvende de opnåede teoretiske og praktiske kompetencer professionelt i en virksomhedsmæssig kontekst

 • at planlægge sit arbejde og gennemføre konkrete akademiske arbejdsopgaver, som praktikorganisationen har udbedt sig

 • at begå sig i et interkulturelt arbejdsmiljø

 • selvstændigt at tage ansvar for egen faglig udvikling i samarbejde med den valgte praktikorganisation.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnProjektorienteret forløb
Prøveform
Skriftlig og mundtlig
Prøven foregår som en diskussion på spansk mellem den studerende, eksaminator og censor med udgangspunkt i en fri skriftlig hjemmeopgave i et til praktikopholdet relateret emne. Hjemmeopgaven afleveres sammen med en erfaringsrapport og en bekræftelse fra praktikstedet på gennemført praktikophold. Emnet skal godkendes af praktikvejlederen. Den skriftlige hjemmeopgave må højst være på 15 sider. Erfaringsrapporten må højst være på 3 sider.
Normeret prøvetid: 30 min.

Besvarelsen skal sammen med prøve 7 demonstrere de læringsmål, som er angivet i modulbeskrivelsen ovenfor.
ECTS25
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Prøvens navnMundtlig sprogfærdighed, præsentation og formidling
Prøveform
Mundtlig
Prøven afvikles samtidig med prøve 6.

Den mundtlige samtale skal sammen med prøve 6 skal demonstrere de læringsmål, som er angivet i modulbeskrivelsen ovenfor.


Omprøve: En eventuel omprøve har form af en samtale mellem den studerende og eksaminator med udgangspunkt i en spansk tekst om et emne i relation til den studerendes praktikopgave. Der er en forberedelsestid på 30 minutter før prøvens afholdelse. Alle hjælpemidler må anvendes.
Normeret prøvetid ved omprøve: 20 min.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelInternship Assignment
ModulkodeKASIVS20146
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS30
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for International Virksomhedskommunikation
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske Fakultet