Markedsvilkår i den spansktalende verden

2020/2021

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter:

 • forbrugerkultur i Spanien og Latinamerika

 • virksomheder og markedsdannelser i Spanien og Latinamerika.

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere:

Viden om og forståelse af:

 • forbrugskultur, herunder materiel og symbolsk kultur

 • forbrugsdiskurser i Spanien og Latinamerika

 • politiske og økonomiske vilkår for danske virksomheders aktiviteter i Spanien og Latinamerika

 • spansksprogede landes indplacering i markedsdannelser.

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere:

Færdigheder i:

 • på videnskabeligt niveau at analysere reklamer og deres kulturelle forankring

 • at analysere forbrugsdiskurser og deres rolle i skabelsen af identiteter og distinktioner

 • på videnskabeligt niveau at analysere casestudier om danske virksomheders betingelser i Spanien og Latinamerika

 • at analysere spansksprogede landes nationale og regionale udviklingsstrategier i en globaliseringskontekst.

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere:

Kompetencer til:

 • at rådgive om Spanien og Latinamerika som potentielle markeder for danske virksomheder

 • på videnskabeligt niveau at strukturere egen læring i relation til en given opgave

 • på videnskabeligt niveau selvstændigt at tilrettelægge arbejdet med den skriftlige fremstilling.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMarkedsvilkår i den spansktalende verden
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en bunden 2-dages hjemmeopgave og indeholder udvalgte elementer fra flere af modulets fagområder.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelMarket Conditions in the Spanish-speaking World
ModulkodeKASIVS20144
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for International Virksomhedskommunikation
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske Fakultet