Virksomhedens image og identitet

2020/2021

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter:

  • virksomhedens og organisationens image og identitet inden for det fremmedsproglige område

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere:

Viden om og forståelse af:

  • forskellige teorier om opbygning og vedligeholdelse af virksomheders og organisationers image og identitet
  • særlig indsigt i et udvalgt emne inden for modulets fagområder gennem et problembaseret projektarbejde.

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere:

Færdigheder i:

  • selvstændigtogpåvidenskabeligtniveauatanalyserevirksomhedersogorganisationers image og identitet
  • at arbejde praktisk med opbygning og vedligeholdelse af virksomheders og organisationers image og identitet på tværs af kulturer.

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere:

Kompetencer til:

  • selvstændigtogitværfagligtsamarbejdeogpåvidenskabeligtniveauatarbejdemed virksomheders og organisationers image og identitet.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnVirksomhedens image og identitet
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Prøven foregår som en samtale mellem den/de studerende, eksaminator og censor med udgangspunkt i en af den/de studerende udarbejdet projektrapport. Projektrapporten betragtes som gruppens fælles ansvar. Projektrapporten, der udarbejdes på fremmedsproget, må højst være på 20 sider pr. studerende, dog højst 25 sider ved individuelle projektrapporter.
Normeret prøvetid: 20 min. pr. studerende og 10 minutter pr. gruppe til votering og karaktergivning, dog højst i alt to timer ved store grupper, 30 minutter i alt ved individuelle prøver. Disse angivelser er inklusiv tid til votering og karaktergivning.

Omprøve afholdes efter de gældende regler for gruppeprøve som skitseret i eksamensordningen.
ECTS15
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelImage and Identity of the Organisation
ModulkodeKASIVET20142
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Sprog og Internationale Studier
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske Fakultet