Kandidatspeciale

2020/2021

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter:

 • udarbejdelse af et kandidatspeciale på dansk eller fremmedsproget efter den studerendes eget valg inden for et emneområde, som relaterer til uddannelsens centrale vidensområder, idet fremmedsproget/fremmedsprogsområdet skal indgå i et rimeligt omfang.

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere:

Viden om og forståelse af:

 • dybtgående viden om teorier og praksis inden for det valgte specialefelt
 • evne til at identificere videnskabelige problemstillinger og reflektere herover på et videnskabeligt grundlag
 • særlig indsigt i et udvalgt emne inden for uddannelsens centrale fagområder gennem et kandidatspeciale
 • fortrolighed med videnskabelige principper.

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere:

Færdigheder i:

 • på videnskabeligt niveau at tage kritisk stilling til samt anvende fagets videnskabelige metoder og redskaber
 • at foretage problemafgrænsning og problemanalyse
 • at perspektivere emnet og inddrage det i nye sammenhænge
 • at formidle og diskutere komplekse faglige problemstillinger i en velargumenteret og velformuleret form.

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere:

Kompetencer til:

 • at argumentere på et videnskabeligt grundlag
 • selvstændigt og på videnskabeligt niveau at tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnKandidatspeciale
Prøveform
Speciale/afgangsprojekt
En ekstern kombineret skriftlig og mundtlig prøve i: Kandidatspeciale (Master´s Thesis).
Prøven foregår som en samtale mellem den studerende, eksaminator og censor på grundlag af
et af den/de studerende udarbejdet kandidatspeciale. Specialet skal være på mindst 35 og må
højst være på 70 sider pr. studerende, højst 80 sider ved individuelle specialer. Specialet
udarbejdes på dansk eller fremmedsproget efter den/de studerendes valg.
Resume: Specialet skal indeholde et resume på dansk eller fremmedsproget. Hvis specialet
udarbejdes på fremmedsproget, kan resumeet skrives på dansk eller fremmedsproget. Hvis
specialet udarbejdes på dansk, skal resumeet skrives på fremmedsproget. Resumeet skal være
på mindst 1 og må højst være på 2 sider (indgår ikke i de for kandidatspecialet fastsatte
minimum- og maksimumsidetal pr. studerende).
Normeret prøvetid: 45 min.
Prøvesprog: Prøven foregår på det sprog, specialet er udarbejdet på.
ECTS30
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelMaster's Thesis
ModulkodeKASIV20187
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS30
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for International Virksomhedskommunikation
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske Fakultet