Den sociale organisation

2020/2021

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter:

  • Sociologiske perspektiver på organisationer

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere:

Viden og forståelse af:

  • sociologiske faktorers indflydelse på social interaktion, netværksdannelse og læring i en organisation.

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere:

Færdigheder i:

  • at analysere arbejdssituationer påvirket af sociale faktorer.
  • at identificere situationer, der giver mulighed for organisatorisk og/eller interkulturel læring.

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere:

Kompetencer i:

  • at forholde sig refleksivt til social interaktion og kulturmøder i organisationer og kunne anvende disse som udgangspunkt for organisationsudvikling.
  • selvstændigt og på videnskabeligt niveau at fortsætte kompetenceudvikling inden for området.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnDen sociale organisation
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en bunden skriftlig 2-dages hjemmeopgave. Besvarelsen må højst være på 6 sider. Den studerende skal på baggrund af en opgave stillet af kursusholder demonstrere kendskab til de temaer, teorier og metoder, som er blevet præsenteret i kurset.
Opgaven bedømmes af eksaminator.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelThe Social Organization
ModulkodeKASIV201813
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for International Virksomhedskommunikation
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske Fakultet