Nyere sociologisk begrebsdannelse og problemstillinger

2020/2021

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet giver den studerende et overblik over og indsigt i nyere sociologiske begrebsdannelser og problemstillinger i forlængelse af det grundlæggende sociologikursus på bacheloruddannelsen.

Målet med modulet er at give den studerende en videregående indsigt i nyere sociologiske hovedtemaer på både mikro-, meso- og makroniveau og centrale problemstillinger med dertil hørende teorier og begreber.

Læringsmål

Viden

  • Om nyere sociologiske begrebsdannelser og problemstillinger på mikro, meso- og makroniveauet.

Færdigheder

  • I at formulere, vurdere og formidle teoretiske problemstillinger ud fra sociologisk teori samt argumentere på et teoretisk, videnskabeligt grundlag.
  • I at sammenligne og vurdere forskelle og ligheder mellem forskellige teoridannelser.
  • I at anvende relevante teoretiske begreber inden for den nyere sociologi i analyse af en konkret samfundsmæssig problemstilling.

Kompetencer

  • Til selvstændigt at reflektere over nyere centrale sociologiske problemstillinger.
  • Til at løse komplekse udrednings-, analyse-, og undervisningsopgaver inden for den faglige ramme af modulet.

 

Undervisningsform

Forelæsninger med øvelser og workshops.

Omfang og forventet arbejdsindsats

5 ECTS svarende til en arbejdsbelastning på 140 timer.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnNyere sociologisk begrebsdannelse og problemstillinger
Prøveform
Mundtlig
Modulet udprøves sammen med modulet ”Projektarbejde: Nyere sociologisk
begrebsdannelse og problemstillinger".
Der gives selvstændig bedømmelse af
hvert af modulerne.
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Modulet evalueres gennem semestrets projektarbejde.

Fakta om modulet

Engelsk titelContemporary Sociological Concepts and Problems
ModulkodeKASAM20201
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Politik & Administration og Samfundsfag
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Samfundsvidenskabelige Fakultet