Projektarbejde

2020/2021

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Målet med modulet er at kvalificere de studerende til selvstændigt at kunne tilrettelægge og gennemføre et problembaseret projektarbejde inden for den faglige ramme i modulet 'Politisk kommunikation og deltagelse i forandring.

Der udarbejdes en projektrapport, hvor de studerende på en selvvalgt problemstilling skal udfolde, reflektere over og anvende tilgange og begreber inden for den faglige ramme af ovennævnte modul.

 

Læringsmål

Viden

  • viden til at identificere og afgrænse en videnskabelig problemstilling
  • viden til at identificere, argumentere for og kritisk forholde sig til centrale tilgange, teorier, begreber og teorier fra modul 11.1, der kan anvendes i en analyse af en selvvalgt problemstilling

Færdigheder

  • færdigheder i at anvende de valgte tilgange, teorier, begreber og metoder på en systematisk måde
  • færdigheder til kritisk refleksion over og vurdering af analysens metodiske, teoretiske og empiriske grundlag
  • færdigheder i selvstændigt at kunne tilrettelægge og gennemføre en dybtgående undersøgelse af den selvvalgte problemstilling

Kompetencer

 

  • kompetence til at styre og løse komplekse undersøgelses-, analyse-, udviklings- og undervisningsvisningsopgaver
  • kompetence til selvstændigt at igangsætte og gennemføre et samarbejde med andre faggrupper og indgå i projektorienterede læringsmiljøer

Undervisningsform

 

Modulet afvikles som projektarbejde med tilknyttet vejledning og evt. projektseminarer.

Omfang og forventet arbejdsindsats

15 ECTS

Eksamen

Prøver

Prøvens navnProjektarbejde
Prøveform
Skriftlig og mundtlig
Mundtlig projektprøve med udgangspunkt i projekt.
ECTS15
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelProject Module
ModulkodeKASAM20136
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Politik & Administration og Samfundsfag
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Samfundsvidenskabelige Fakultet